11.12.2020

Et nyt site af hjemmesider skal hjælpe egnens ungdomsuddannelser med at sikre eleverne tobaksfri skoletid. Samtlige midtjyske kommuner og Region Midtjylland står bag

Hjemmesiderne "Partnerskab for tobaksfri Ungdomsuddannelser" rummer  inspiration til røgfri aktiviteter, oplysninger om kommunale rygestop-tilbud og meget andet.

"Partnerskab for tobaksfri Ungdomsuddannelser" arbejder på at sikre, at ingen unge i Region Midtjylland i fremtiden er afhængige af tobak.

Det nye midtjyske partnerskab understøtter det nationale Partnerskab for Røgfri Fremtid, som region, kommuner og Kræftens Bekæmpelse er med i.

- Vi inviterer ungdomsuddannelserne med i partnerskabet, og håber, de er klar til at gøre en indsats for en Røgfri Fremtid. Hjemmesiderne er lavet for at gøre det vigtige arbejde let at være en del af, siger Henrik Fjeldgaard (S), formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

Alle er med

I regi af Sundhedskoordinationsudvalget står samtlige 19 kommuner, Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland bag partnerskabet.

- I kommunerne hjælper vi borgerne med rygestop for at forebygge sygdom. Vi tilbyder rygestopkurser og laver kampagner i folkeskolens ældste klasser. Nu rækker vi ud til ungdomsuddannelserne også, siger Ib Boye Lauritsen (V), næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og borgmester i Ikast-Brande.

Webinar med foredrag og videndeling

I foråret 2021 inviterer Partnerskab for tobaksfri Ungdomsuddannelser til et digitalt seminar, et webinar, med foredrag om bl.a. tobaks indvirkning på indlæringsevnen.

- I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Indsatser på ungdomsuddannelserne er afgørende for, at unge ikke tænder den første cigaret. Derfor er vi glade for, at Region Midtjylland og de 19 kommuner med partnerskabet går aktivt ind i ambitionen om ikke at give tobakken videre til næste generation, siger Malene Herbsleb, Områdechef for Kræftens Bekæmpelse i Midtjylland.

Egnens ungdomsuddannelser vil på webinaret dele ud af deres gode erfaringer med røgfri initiativer fra hverdagen.

Fakta

  • Partnerskab for Tobaksfri Ungdomsuddannelser har som vision, at ingen unge i Region Midtjylland skal være afhængige af tobak.
  • Partnerskabet understøtter regeringens handleplan mod børn og unges tobaksforbrug. Målet er at alle ungdomsuddannelser tilbyder tobaksfri skoletid fra august 2021.
  • I regi af Sundhedskoordinationsudvalget står samtlige 19 kommuner, Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland bag partnerskabet.
  • Se hjemmesiden her tobaksfri.rm.dk

Flere oplysninger

  • Henrik Fjeldgaard (S), Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland. Tlf. 2129 9726, henrik.hansen@rr.rm.dk

 

  • Ib Boye Lauritsen (V), Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget og borgmester i Ikast-Brande Kommune. Tlf. 4030 2234, iblau@ikast-brande.dk

 

  • Merethe Jelsbak Raundahl, Områdekonsulent i Kræftens Bekæmpelse Midtjylland, Tlf. 2091 9905, mjr@cancer.dk

 

  • Partnerskab for Tobaksfri Ungdomsuddannelser, Sandra Bjerre Nielsen, Tlf. 2422 7208, sadnil@rm.dk