13.12.2020

Fra i dag er der andre tog på strækningen Holstebro-Skjern. Region Midtjylland har overtaget trafikkøberansvaret på den vestjyske togstrækningen, som Midtjyske Jernbaner leverer togkørslen på, mens Midttrafik står for billetsalg og andre brugerrettede aktiviteter mv. 

Logoerne på Desiro-togene mellem Holstebro og Skjern var fra i dag nye. Midttrafik og Midtjyske Jernbaner står der nu, og altså ikke længere Arriva. 

Midtjyske Jernbaner har nu fire af disse Disero-tog til at køre strækningen Holstebro-Skjern. Togene har tidligere været DSB's. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland 

Midtjyske Jernbaner har nu fire af disse Disero-tog til at køre strækningen Holstebro-Skjern. Togene har tidligere været DSB's. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland 

Midtjyske Jernbaner kører allerede i dag på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn (VLTJ), og med Region Midtjyllands overtagelse af trafikkøberansvaret samler regionen den lokal-regionale togtrafik i Vestjylland. 

- Arriva har jo også fået omlagt sine ruter fra i dag, og regionen er bundet langt bedre sammen, så man nu kan køre direkte med tog fra Aarhus til Struer. I den manøvre skulle Holstebro-Skjern-strækningen på nye hænder. Ved at vi som Region Midtjylland har overtaget den, er vi med til at bibeholde togstrækninger i Vestjylland og sikre en samdrift med Lemvigbanen. Det styrker jo den kollektive trafik i Vestjylland, forklarer regionsrådsmedlem Arne Lægaard (V), der er formand for Midtjyske Jernbaner og medlem af Midttrafiks bestyrelse for Region Midtjylland.

Håber på flere batteritog 

Arne Lægaard var i dag sammen med sin regionsrådskollega Torben Nørregaard på en af de første ture på strækningen. Begge politikere er medlem af regionens Udvalg for Regional Udvikling, der behandler sager om den regionale kollektive trafik. 

De to regionsrådsmedlemmer og medlemmer af Udvalget for Regional Udvikling, Arne Lægaard (tv) og Torben Nørregaard (V), var i dag med på en af de første togture. Begge var behørigt iført mundbeskyttelse, men tog det udelukkende af til ære for fotografen. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland 

De to regionsrådsmedlemmer og medlemmer af Udvalget for Regional Udvikling, Arne Lægaard (tv) og Torben Nørregaard (V), var i dag med på en af de første togture. Begge var behørigt iført mundbeskyttelse, men tog det udelukkende af til ære for fotografen. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland 

- Håbet er selvfølgelig, at vi – når vi får CO2-venlige batteritog på Lemvigbanen – også får det på Holstebro-Skjern-strækningen. Så vil vi jo i endnu højere grad være med til at opfylde CO2-målsætningerne på transportområdet, sige Arne Lægaard med henvisning til den nyligt indgående klimasamarbejdsaftale, der er lavet mellem regionen og regeringen. 

Folketinget vedtog i 2017, at ansvaret for at købe trafikken på Holstebro-Skjern-strækningen på vegne af det offentlige, kunne overgå til Region Midtjylland. Regionsrådet besluttede i 2018 at tage imod tilbuddet og har indgået aftale med Transport- og Boligministeriet om trafikkøberansvaret. 

Markering og ministerbesøg udsat 

Det var oprindeligt planen, at transportminister Benny Engelbrecht (S) skulle have været en tur med Midtjyske Jernbaner i denne weekend for at markere overdragelsen og navngive togene. Men på grund af corona-nedlukningen blev den begivenhed aflyst tidligere på ugen. 

Midtjyske Jernbaner håber dog at kunne invitere ministeren og Tørfisk igen til navngivning af togene ved en senere lejlighed. Togene skal have navne på samme måde som de tog, der kører på Lemvigbanen. Det er også planen, at de fire Desiro-tog skal have farver i stil med søstertogene på Vemb-Lemvig-Thyborøn-strækningen.

Et af de "nye" tog fra Midtjyske Jernbaner på Holstebro Station efter Region Midtjylland i dag overtog trafikkøberansvaret for strækningen Holstebro-Skjern. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland 

Et af de "nye" tog fra Midtjyske Jernbaner på Holstebro Station efter Region Midtjylland i dag overtog trafikkøberansvaret for strækningen Holstebro-Skjern. Foto: Per Tankred Holm, Region Midtjylland