15.12.2020

Vaccinerne mod COVID-19 er på vej, så nu søger Region Midtjylland personer med sundhedsfaglig baggrund, som kan hjælpe med at vaccinere.

Region Midtjylland søger personer med sundhedsfaglig uddannelse, for eksempel sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og tandlæger, som kan hjælpe med at vaccinere mod COVID-19.

Medicinstuderende, sygeplejerskestuderende og andre, som er i gang med sidste del af en sundhedsfaglig uddannelse, og pensionerede med sundhedsfaglig uddannelse er også meget velkomne.

- Vi står over for en kæmpestor opgave, når alle voksne borgere i Danmark får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19. Det er over en million mennesker alene her hos os, så det får vi brug for hjælp til. Derfor opfordrer jeg alle, som har en relevant sundhedsfaglig uddannelse – også dem, som har forladt arbejdsmarkedet - til at tilbyde deres hjælp og bidrage til, at vi får løst denne meget vigtige samfundsopgave, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Vi forbereder os

Region Midtjylland har oprettet hjemmesiden www.assistance.rm.dk, hvor interesserede med de rette kompetencer kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema og læse mere om opgaven.

- Vi søger først og fremmest medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund, som kan forestå selve vaccinationerne, men vi har også behov for et antal personer, der kan hjælpe med det administrative i forbindelse med vaccinationerne, siger afdelingschef Ditte Hughes fra Koncern HR i Region Midtjylland.  

Løn, arbejdstid og sted

Når man registrerer sig som ansøger, vil man blive bedt om at oplyse sin uddannelsesmæssige baggrund, hvor mange timer, man kan arbejde, hvornår og hvor.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Ansættelsen sker ved en af regionens fem hospitalsenheder, altså Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, men det ligger endnu ikke fast, hvor vaccinationerne skal foregå.

Regionen kender for nuværende ikke tidspunktet for frigivelsen af vaccinen og derfor heller ikke tidspunktet for, hvornår vaccinationerne kan gå i gang.  

- Vi er godt klar over, at der er mange ubekendte, men vi bliver nødt til at forberede os så godt vi kan, så vi er klar til at vaccinere, lige så snart vaccinen bliver frigivet. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at registrere sig som interesserede hurtigst muligt, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Fakta:

Det er en forudsætning for at kunne udføre vaccinationer, at du har en sundhedsfaglig uddannelse eller er i gang med sidste del af din uddannelse som:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Bioanalytiker
 • Tandlæge
 • Farmaceut
 • Farmakonom
 • Jordemoder

Opdatering 16.12.2020: Ambulancebehandlere og paramedicinere er også velkomne til at søge.  

Flere oplysninger:

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), 2360 2768.
 • Afdelingschef Ditte Hughes, 2066 1412.
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer