01.12.2020

Region Midtjylland har netop lanceret et nyt datastøttecenter under navnet CONNECT - Center for kliniske og genomiske data. Her kan praktiserende læger, klinikere og forskere i Region Midtjylland få rådgivning om brug af sundhedsdata i kliniske forsknings- og udviklingsprojekter inden for personlig medicin.

Personlig medicin er behandling, som er tilpasset den enkelte patient ved at tage højde for alle relevante data, herunder patientens genetik, resultater fra blodprøver og røntgenbilleder, beskrivelse af sygdomsforløb mv. Forudsætningen for at kunne hjælpe enkeltpersoner bedre er, at der findes mønstre i data på tværs af grupper, der med traditionel diagnostik ellers ville blive vurderet til at skulle behandles ens.

Det er for eksempel her, CONNECT kan komme ind i billedet. CONNECT tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling, AUH, som alle har stor ekspertise i arbejdet med sundhedsdata. Overlæge Christian Fynbo Christiansen fra CONNECT fortæller:

- I det danske sundhedsvæsen har vi et helt unikt potentiale for udvikling og brug af personlig medicin. Som led i dette fungerer CONNECT bl.a. som en rådgivningsenhed, der rådgiver klinikere og forskere om kombinationen af sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Området er i hastig udvikling, og derfor kan det være svært for den enkelte forsker at danne sig et overblik. Derfor er nøgleordet netværk, og centrets rådgivere har forbindelser til de rette eksperter:

 

- Vi har et stort netværk af klinikere og forskere, og derfor kan vi rådgive og hjælpe på alle stadier i et forskningsprojekt. Det kan være lige fra omsætning af idéen til de rette spørgsmål og hypoteser, og til helt konkret at indhente godkendelser hos databaser og biobanker, fortsætter Christian Fynbo Christiansen.

CONNECT blev etableret i 2020 som et led i den store nationale satsning på personlig medicin, som blev iværksat af den danske regering i 2016. Denne satsning skal ved hjælp af forskning og udvikling sikre en bedre og mere målrettet diagnosticering og behandling til gavn for den enkelte patient.

10 timers gratis rådgivning

CONNECT tilbyder op til 10 timers rådgivning uden beregning. Du skal blot tilhøre en af følgende målgrupper:

 • Ansatte hos Region Midtjylland
 • Personer med overenskomst eller ydernummer hos Region Midtjylland
 • Ansatte på Aarhus Universitet

Eksempler på CONNECT rådgivning

 • Omsætning af idé/problemstilling til forskningsspørgsmål og hypoteser
 • Udarbejdelse af forsknings-/undersøgelsesplan, herunder metodevalg, forskningsdesign, budget
 • Opstilling af protokol
 • Indhentning af godkendelser hos relevante databaser og biobanker, videnskabsetisk komité samt anmeldelse til datafortegnelser mv.
 • Modtagelse og kuratering af dataoutput fra involverede databaser/datakilder
 • Sammenkædning, bearbejdning og analyse af data
 • Klinisk fortolkning af data
 • Afrapportering af resultater
 • Juridisk bistand

Læs mere om CONNECT: www.connect.auh.dk

Der findes også en engelsk version: www.connect.en.auh.dk

Mere information

Overlæge Christian Fynbo Christiansen, +45 8716 8115, connect@rm.dk