01.12.2020

(Opd. 3. december 2020. Præcisering af, at indstillingen vedrører STX-tilbuddet på Aarhus Gymnasium) 

Udvalg for Regional Udvikling har mandag drøftet kapacitetsfastsættelse på gymnasieområdet for 2021-2022. Bl.a. med henblik på at minimere tvangsflytning af elever i Østjylland. På den baggrund foreslår udvalget, at regionsrådet indstiller STX-tilbuddet på Aarhus Gymnasium, Aarhus C til lukning.

Aarhus Gymnasium på Dollerupvej i Aarhus C har for andet år i træk ikke kunnet tiltrække et elevgrundlag, der sikrer et fagligt bæredygtigt STX-tilbud. Derfor foreslår Udvalg for Regional Udvikling, at regionsrådet i sin indstilling til Undervisningsministeriet sætter kapaciteten til nul i det kommende skoleår. Regionsrådet træffer beslutning om den endelige indstilling på sit møde den 16. december. Derefter sendes Regionsrådets indstilling til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Det afgørende er, at de unge i regionen har gymnasietilbud af høj kvalitet. Vi skal ikke bevare institutioner, hvis der ikke er nok elever til at opretholde den kvalitet. Det er bl.a. det, som er blevet drøftet indgående og længe i denne sag, og som jeg også har drøftet med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Nu er sagen så behandlet i vores Udvalg for Regional Udvikling, og sagen behandles i løbet af december, først i Forretningsudvalget og til sidst i Regionsrådet, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Ønske om minimal tvang

Aarhus Gymnasium, Aarhus C blev oprettet da Aarhus Tech i oktober 2018 fusionerede med Langkær Gymnasium i Tilst. Aarhus Tech har valgt at opretholde tilbuddet på trods af en lav søgning siden oprettelsen.

- Det er ikke lykkedes for Aarhus Tech at skabe et tilbud, som de gymnasiesøgende har taget til sig. Det må vi tage bestik af, hvis vi skal undgå at flytte elever til et tilbud, de ikke har ønsket. Det er ikke nogen nem beslutning, men det er en nødvendig beslutning, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Kræver stram styring

Udvalget for Regional Udvikling understreger, at der fortsat skal være en stram kapacitetsstyring på et antal gymnasier i Østjylland for at understøtte et tilstrækkeligt elevgrundlag på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst. Udvalget indstiller, at kapaciteten på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium sættes op med én klasse i forhold til indeværende års kapacitet. For de øvrige gymnasier fastholdes den nuværende kapacitet.

Såfremt de kommende ansøgertal og søgemønstre vil ligne indeværende år, må der stadig imødeses en del elevflytninger efter en lukning af tilbuddet på Dollerupvej. Hertil vil der eventuelt komme flytninger som følge af lokale elevfordelingsregler, f.eks. fordeling af elever fra KUO-områder.

- Vi skal sikre en balance, hvor vi både har gymnasietilbud af høj kvalitet og en god geografisk fordeling af tilbuddene. Elevflytninger kan ikke undgås, men vi skal minimere omfanget af dem, og derfor skal vi ikke opretholde tilbud, hvor søgningen er for lav, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Rasmus Foged (Å) tog forbehold for udvalgets beslutning.

Læs dagsorden fra udvalgsmødet og se de samlede kapacitetsforslag her

 

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau, tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk