17.12.2020

Karina Kudahl og Sophia Knudsen2.jpg

Sophia Knudsen på 22 år har haft type 1-diabetes, siden hun var 11. Hun går til behandling på Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital, hvor hun bliver fulgt af sin diabetessygeplejerske gennem mange år Karina Kudahl Hansen. Foto: Claus Hastrup, Steno Diabetes Center Aarhus.

 

Unge med type 1-diabetes har tendens til at droppe konsultationer, når de bliver myndige og skal stå på egne ben. Det kan have store konsekvenser for deres sygdomsforløb. Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital ser ud til at have knækket koden, så de unge forsat er i god behandling.

Når man har type 1-diabetes, er insulin, måling af blodsukker og regnskab over kulhydrater en fast del af hverdagen. Det er også vigtigt at passe sine konsultationer på sygehuset for at være i den rette diabetesregulering.

Det ved 21-årige Sophia Knudsen fra Viby J alt om. Til daglig læser hun markedsføringsøkonomi, er sammen med sin kæreste og dyrker zumba og styrketræning.

- Når min diabetes er godt reguleret, kan jeg alt det, jeg gerne vil, men hvis blodsukkeret er for højt eller lavt, går det ud over mit humør og overskud, fortæller hun.

Sophia Knudsen kan skrive under på, at det kan være en stor mundfuld som ung med type 1-diabetes at gå fra at blive taget hånd om på børneafdelingen til pludselig at skulle træde ind ad døren til en fremmed behandler i ukendte rammer på voksenafdelingen, når man fylder 18 år.

Ofte betyder skiftet, at de unge udebliver fra konsultationer, og det øger risikoen for at gå i insulinchok, overbelaste kroppen og pådrage sig følgesygdomme.

National udfordring

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det en generel udfordring i sundhedsvæsnet at skabe gode overgange fra behandling på børneafdelinger til voksenafdelinger for danske unge med kroniske sygdomme. Overgange, som er forudsætningen for, at behandling af de unges sygdom fortsætter i et godt flow.

De udkom derfor i 2020 med rapporten "Anbefalinger for transition fra børne- og ungdomsområdet til voksenområdet i sygehusregi".

Nu er der - med afsæt i anbefalingerne – et bud på en løsning, som Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital har gode erfaringer med. Og det kommer Sophia Knudsen og de andre cirka 300 unge med diabetes, der er tilknyttet diabetescentret, til gavn.

Sophia tør være åben

I Aarhus oplever de unge med diabetes nemlig ikke længere den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen ved 18-års alderen. I stedet fortsætter de i børn- og ungeklinikken indtil de er omkring 24-25 år, og de beholder den diabetessygeplejerske, som de har kendt gennem mange år.

Omkring 18-års-alderen er det derfor alene børnelægen, der skiftes ud med en endokrinolog fra voksenafdelingen, som møder op på de unges hjemmebane i ungeklinikken.

Sophia Knudsen kan mærke, at forandringen har gjort det helt naturligt for hende at passe sine faste konsultationer hver tredje måned:

- Det er trygt, at jeg stadig bliver fulgt af Karina, der er den sygeplejerske, jeg har kendt i mange år. Vi har en relation og det giver mig mod til at fortælle, at jeg måske har været lidt presset i en periode og det kan være årsag til, at mit blodsukker har ligget højt.

Færre udeblivelser

Karina Kudahl Hansen, som er kontaktsygeplejerske for Sophia Knudsen på Steno Diabetes Center Aarhus, har været med til at tilrettelægge den nye måde at tage hånd om centrets unge patienter på. På baggrund af det første års erfaringer siger hun:

- De unge udtrykker tryghed ved kontinuiteten i behandlerteamet. Vi ser en tendens til, at udeblivelser blandt de unge falder. De prioriterer deres faste konsultationer og opnår en mere stabil diabetesregulering. Den udvikling forventer vi vil fortsætte i de kommende år, hvor vi gør endnu mere ud af at gøre de unge selvhjulpne.

De unge oplæres allerede i de tidlige teenageår i at uploade sundhedsdata og trænes gradvist i at være alene med sygeplejersken eller lægen uden forældre. Blandt de øvrige tilbud er også et ungepanel, pizza-aftener med temaer, der optager de unge samt et ungerum indrettet efter de unges smag.

- Det har taget tid for os at forstå, hvornår vi bør indlede overgangen til at stå på egne ben for et ungt menneske med diabetes. Og læringen er, at den bør begynde adskillige år, før den unge fylder 18 år. Det går jo på tværs af den måde, sundhedsvæsnet er indrettet på og det har krævet et nyt mindset af os, supplerer Liselotte Fisker, ledende overlæge i Steno Diabetes Center Aarhus.

Fakta om ungdomstilbuddet ved Steno Diabetes Center Aarhus

  • Steno Diabetes Center Aarhus har som de første i Danmark samlet behandlingen af børn, unge og voksne med diabetes under fælles ledelse på Aarhus Universitetshospital.
  • De unge oplever ikke længere den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen, men beholder i stedet tilknytningen til børne- og ungeklinikken og deres faste sygeplejerske indtil 24-25-års alderen.
  • De unge modtager fra 12-14-års alderen aldersinddelt gruppeundervisning.
  • I samarbejde med de unge og deres forældre tilpasses individuelle forløb ud fra modenhed og viden.
  • Der er etableret et tværfagligt ungeteam blandt behandlerne, som består af børnelæger, endokrinologer, sygeplejersker, en klinisk diætist, en diabetespsykolog, en socialrådgiver samt en børne- og ungepsykiater.
  • Ca. 300 unge med type 1-diabetes er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus
  • Det nye tilbud er et pilotprojekt, som fortsætter yderligere to år. Tilbuddet bygger på Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi".

Yderligere oplysninger

  • Karina Kudahl Hansen, sygeplejerske, 7845 1555
  • Liselotte Fisker, ledende overlæge, 5056 6036
  • Sophia Knudsen, ung patient, 2144 9969

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?

Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter for diabetes. Centeret varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt på Aarhus Universitetshospital.

I samarbejde med regionshospitaler, kommuner og almen praksis udvikler centret blandt andet nye forebyggelses- og behandlingstilbud, som skal komme alle med diabetes til gavn - uanset hvor i Region Midtjylland man bor.

 

Læs mere på www.stenoaarhus.dk