18.02.2020

Et flertal i Forretningsudvalget er enige om fordelingen af 129 mio. kr. til flere sygeplejersker på hospitalerne i Region Midtjylland.

Regeringen og Danske Regioner indgik for nylig en aftale, der skal sikre 1000 ekstra sygeplejersker på de danske sygehuse. For Region Midtjylland betyder aftalen, at antallet af sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler skal øges med 108 stillinger i 2020 og 107 stillinger i 2021, så det samlede tal bliver 215.

Med aftalen følger der også penge til at ansætte flere sygeplejersker på regionens hospitaler. Region Midtjylland får knap 129 mio. kroner.

- Pengene falder på et tørt sted og vil gøre godt i hele regionen. Der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne har travlt. Så det er meget tilfredsstillende at kunne give et mærkbart løft til både patientbehandling og arbejdsmiljø, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Letter effektivisering i vest

Pengene bliver fordelt til hospitalerne efter deres størrelse (bruttobudget).

- Vi har ikke tilgodeset enkelte hospitaler særskilt. Men i Hospitalsenheden Vest vil pengene være med til at afbøde nogle af konsekvenserne af det effektiviseringskrav på 8 pct., som er en forudsætning for byggeriet af det nye hospital i Gødstrup, siger Anders Kühnau.

- Når hospitalerne i Holstebro og Herning flytter sammen i Gødstrup, er det planlagt at nedlægge 87 stillinger. Det tal kan nu reduceres til 41 sygeplejerskestillinger. Med en meget lav arbejdsløshed og gode regler for omplacering internt i regionen er det et realistisk mål at undgå egentlige afskedigelser af sygeplejersker i forbindelse med indflytningen i Gødstrup, siger Anders Kühnau.

Psykiatrien opretter også flere stillinger

Psykiatrien skal også medvirke til at øge antallet af sygeplejersker. Psykiatrien har fået selvstændige bevillinger på finansloven, og Psykiatrien vil ved at bruge disse midler forøge antallet af sygeplejersker med 20 fuldtidsansatte i 2020 og 40 fuldtidsansatte fra 2021.

Flertallet i Forretningsudvalget bag fordelingen af de knap 129 mio. kr. udgøres af partierne S,V, DF, SF, EL, LA, R og K.

Mikkel Rasmussen (Ps-L) og Rasmus Foged (Alt) stemte imod. De mener, at psykiatrien skal have en forholdsmæssig andel af de ekstra penge senest fra 2022 og frem.

Marianne Karlsmose (KD) tog forbehold for indstillingen.

Regionsrådet behandler sagen endeligt 26. marts.

Fakta: Sådan fordeles stillingerne

Regionshospitalet Horsens: 20,17

Regionshospitalet Randers: 20,72

Hospitalsenheden Vest: 46,01
Hospitalsenheden Vest:  minus 87*

Hospitalsenhed Midt: 48,61

Aarhus Universitetshospital: 126,39

Psykiatrien: 40,00

I alt: 215

*De 87 sygeplejerskestillinger, som Hospitalsenheden Vest planlægger at nedlægge i forbindelse med indflytningen i Gødstrup, skal trækkes fra. 

Flere oplysninger