18.02.2020

Forskningsprojekt skal give viden om de ansattes mentale sundhed før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup. Andre flytteprojekter landet over får mulighed for at drage nytte af resultaterne.

Med 3,45 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden har Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet sat sig for at undersøge, hvad det betyder for personalet at være en del af en stor flytning til Regionshospitalet Gødstrup.

Projektet er det første i Danmark, der systematisk og på et solidt forskningsmæssigt grundlag igennem 5 år kan belyse, hvordan en så stor udflytningsproces, som den i Gødstrup, påvirker samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø, de ansattes mentale helbred og arbejdets kvalitet.

Fokus på negative effekter ved flytning

Om forskningsprojektet siger projektleder fra Aalborg Universitet, Louise Møller Pedersen:

- Medierne og forskningen beretter om negative konsekvenser af omorganiseringer på diverse sygehuse. Om det psykiske arbejdsmiljø rent faktisk påvirkes og i givet fald hvor lang tid efter udflytningen, det mangler der svar på i den eksisterende forskning, som ofte kun har en eftermåling kort tid efter udflytningen. Desuden har dette projekt et fokus på de positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, hvor andre fokuserer på forekomsten af stress, depression osv.

Nye ledelsesredskaber

Et af målene med forskningsprojektet er at udgive redskaber til ledere og mellemledere, der kan anvendes i forbindelse med større udflytningsprocesser.

HR-chef Lasse P. Hansen, Hospitalsenheden Vest, ser et oplagt potentiale i at anvende resultaterne af undersøgelsen allerede nu og på lidt længere sigte:

- Når man skal forberede at flytte godt 4000 mennesker, udstyr, inventar og arbejdsgange ind i nye fælles rammer på 142.000 m2, er det selvfølgelig noget, der kan mærkes. Ved at være nysgerrig på de positive faktorer, der også følger med i en sådan proces, kan både ledelse og medarbejder få en buffer i de perioder, hvor forstyrrelserne er mange og udflytningen måske føles særlig hård.

- Den viden ønsker vi at tage med os og bygge videre på i Gødstrup, hvor meget vil være nyt i rigtig lang tid, pointerer HR-chef Lasse P. Hansen.

Universitetshospitalerne følger med

Udover at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i Hospitalsenheden Vest og i Regionshospitalet Gødstrup skal projektet også bidrage til at gøre udflytningsopgaver andre steder i landet stærkere og herigennem skabe arbejdsgange, der kan ruste påvirkede medarbejdere til bedre at kunne håndtere flytninger.

Af samme årsag indgår både sikkerhedschefen på Aalborg Universitetshospital og kvalitets- og udviklingschefen fra Aarhus Universitetshospital i projektets interessentgruppe og bidrager med erfaringerne fra blandt andet omstruktureringerne på Aarhus Universitetshospital.

Kvittering for milliarder i nyt sygehus byggeri

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen er begejstret ved udsigten til at viden på den måde kan samles og spredes:

- Det giver os en mulighed for at give noget tilbage til samfundet og skatteborgerne, som i disse år investerer mere end 40 milliarder i nyt sygehusbyggeri landet over, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Personalet er positive omkring Gødstrup

Ideen til projektet er udviklet af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og med i projektet for Hospitalsenheden Vest er: NIDO|danmark, Arbejdsmedicinsk klinik og HR-afdelingen.

I december 2018 kortlagde den første spørgeskemaundersøgelse de mere personrelaterede problemstillinger i forbindelse med flytningen til Gødstrup; herunder informationsniveau, psykisk arbejdsmiljø og generel tilfredshed med dagligdagen som ansat på hospitalerne i Herning og Holstebro.

Om resultaterne fra den første undersøgelse siger Louise Møller Pedersen:

- Der er generelt et godt psykisk arbejdsmiljø på Hospitalsenheden Vest. Dette er meget positivt, da flere forskningsrapporter fra Danmark viser, at det psykisk arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet er presset, bl.a. af de effektiviseringer, man oplever mange steder.

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at størstedelen af de ansatte generelt ser positivt på udflytningen, men at cirka halvdelen af de ansatte i december 2018 savnede mere information om, hvad udflytningen kommer til at betyde for dem.

Det er det videre arbejde omkring belysning af, hvordan udflytningen påvirker det psykiske arbejdsmiljø og etablering af udflytningsprocesser, der med denne bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden nu kan fortsætte.

Som led i projektet følger en ny spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2020, samt kvalitative interviews på hospitalsafdelingerne, der skal være med til at give et opdateret billede af det psykiske arbejdsmiljø og processen omkring udflytningen i Hospitalsenheden Vest.

Yderligere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 7843 8530
  • HR chef Lasse P. Hansen, Hospitalsenheden Vest, tlf. 7843 8610
  • Forskningsprojektleder Louise Møller Pedersen, Aalborg Universitet, tlf. 5194 9410