18.02.2020

Ingen ansatte skal tvinges op i tid. Men fra 1. marts skal alle nye stillinger slås op som fuldtidsstillinger.

For at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige service nu og i fremtiden har regionen brug for "hænder nok". Derfor har et flertal i Forretningsudvalget netop besluttet, at alle stillinger i regionen efter den 1. marts i år skal slås op som fuldtidsstillinger. I dag arbejder ca. hver anden sygeplejerske i regionen på deltid.

- Vi kan ikke annoncere os til flere medarbejdere, for ledigheden er lav og ungdomsårgangene er faldende. I stedet bliver vi nødt til at bruge en hel vifte af initiativer for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har kvalificerede medarbejdere – og nok af dem. Det handler bl.a. om bedre introduktionsforløb for nyuddannede, så vi sikrer at mødet med virkeligheden efter endt uddannelse bliver en positiv oplevelse. Og så skal vi i dialog med vores ansatte om, hvad der skal til for at få flere op i tid, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Anders Kühnau understreger, at ingen ansatte vil blive tvunget op i tid. Selv om alle stillinger i Region Midtjylland efter den 1. marts i år slås op som fuldtidsstillinger, kan den  lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en samlet vurdering,  tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov for ansættelse på deltid.

Derfor vil man efter 1. marts kunne læse formuleringer i jobannoncen så som "stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge", når regionen slår stillinger op.

Udvalgte får ret til fuldtid

For at sikre hænder nok, får alle sygeplejersker og SOSU-assistenter på somatiske og psykiatriske hospitaler derudover  ret til at få flere timer eller fuld tid, hvis de arbejder på deltid og ønsker at arbejde mere.

Forretningsudvalget vil desuden indføre introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker, for at fastholde flere nyuddannede i faget.

Formelt skal Forretningsudvalgets indstilling besluttes af regionsrådet, der behandler sagen endeligt 26. marts.

Flertallet i Forretningsudvalget udgøres af partierne S,V, DF, SF, EL, LA, R og K.

Marianne Karlsmose (KD), Mikkel Rasmussen (Ps-L), Carsten Kissmeyer og Dorte West (V) tog et foreløbigt forbehold for indstillingen.

Fakta

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  • at alle stillinger, der opslås efter den 1. marts 2020, opslås som fuldtidsstillinger,
  • at man i stillingsopslag fx kan skrive, at "stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge",at hospitalsledelser og psykiatri- og socialledelsen kan give dispensation fra kravet,
  • at for så vidt angår stillinger uden for hospitaler og Psykiatri- og Socialområdet er kompetencen til at give dispensation tillagt de respektive medlemmer af koncernledelsen,
  • At den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en samlet vurdering, kan tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov for ansættelse på deltid,
  • at plejepersonalet (sygeplejersker og SOSU-assistenter) på somatiske og psykiatriske hospitaler får ret til at få fuld tid,
  • at der indføres introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker,
  • at Regionsrådet tilskynder ansatte på deltid til at gå op i tid, idet Regionsrådet understreger, at ingen ansatte vil få forøget arbejdstiden mod eget ønske, jf. også Region Midtjyllands livsfasepolitik, og
  • at der sættes mere fokus på aftalen fra 2007 mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN om adgang til et højere timetal ved stillingsledighed.

Flere oplysninger