03.02.2020

Udgifter og indtægter for 2019 er gjort op, og på nær et beskedent overskud på 24,6 mio. kr. har regionen ramt driftsbudgettets mål på lige over 24,5 mia. kr. Sparsommelighed og kæmpe personaleindsats er en vigtig del af forklaringen, mener regionsrådsformand Anders Kühnau.

Med et overskud på bare én promille ramte Region Midtjyllands hospitaler og psykiatri driftsbudgettet for 2019.

Budgetlov og økonomiaftale er overholdt

Regnskabsresultatet betyder, at Region Midtjylland overholder budgetloven og økonomiaftalen med regeringen.

- Når man tænker på, hvor pressede vi var i 2019, er det fantastisk godt ramt! Og jeg er ikke i tvivl om, at det vi ser her er resultatet af en imponerende fælles indsats for at få en meget stram økonomi til at nå sammen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kæmpe indsats

Regionsrådsformanden roser den helt nødvendige opfindsomhed, sparsommelighed og vilje til at finde løsninger.

- Sagen er jo, at årsregnskabet er en gennemsnitlig betragtning, som dækker over, at særligt universitetshospitalet i 2019 havde økonomiske problemer. Dem har vi også fælles fokus på i 2020, for universitetshospitalet er en af krumtapperne i såvel Region Midtjyllands som hele landets sundhedsvæsen, siger Anders Kühnau.

Hospitalerne

Aarhus Universitetshospital ender med et merforbrug på 165,7 mio. kr. Ændringen i forhold til det forventede merforbrug på 175 mio. kr. skyldes primært forskydninger af øremærkede midler over i 2020.

Hospitalsenhed Midt ender med et mindreforbrug på 45 mio. kr. Der er hovedsageligt tale om engangsmidler. Mindreforbruget på Hospitalsenhed Midt skyldes bl.a. tilbageholdenhed på afdelinger og centre som følge af besparelser i 2019 og 2020 og færre udgifter end forventet inden for blandt andet energi og husleje. Hertil kommer, at der har været sparet op til at flytte ind i det nye akutcenter. Flytningen har været vellykket, og ikke alle flyttemidler er brugt.

For både Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt gælder det, at der stadig udestår nogle interne korrektioner, som ventes afklaret, når regionsrådet efter planen behandler regnskabet for 2019 på sit møde 29. april.

På socialområdet er der balance medregnet overførsler fra tidligere år. Også regnskabet for Regional Udvikling balancerer i 2019.

 

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Alle regionsrådets medlemmer 
  • Koncernøkonomi, direktør Mette Jensen, tlf.2026 4358
  • Aarhus Universitetshospital, hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, tlf. 5131 3506
  • Hospitalsenhed Midt, hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf. 7844 1002
  • Hospitalsenheden Vest, hospitalsdirektør Poul Michelsen, tlf. 2137 5007
  • Regionshospitalet Randers, hospitalsdirektør Jonas Dahl, tlf. 7842 0101
  • Regionshospitalet Horsens, Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7842 5060
  • Psykiatri og Social, direktør Tina Ebler, tlf. 2785 4484