18.02.2020

Rent drikkevand og tryghed for forureningsramte borgere er hovedfokus i regionens jordforureningsplan 2020, hvor der er afsat ekstraordinært millionbeløb til området.

Regionsrådet har for nylig vedtaget planen for regionens kamp mod forurening i 2020. Planen har i lighed med tidligere år et tredelt fokus: Oprensning af forurenede boliggrunde, beskyttelse af grundvandet samt yderligere undersøgelse af mistænkte forureninger. Samtidigt har regionen styrket indsatsen. I forbindelse med budgetforliget afsatte regionsrådet således ekstraordinært 6 mio. kroner til området samt gav det et permanent løft på cirka 1,5 mio. kroner årligt. Dermed er den økonomiske ramme i 2020 på i alt 48 mio. kroner.

- I Midtjylland har vi 3.400 forurenede grunde og mere end 5.000 grunde, der kan være forurenede. Det er en ulige kamp mod fortidens synder, der kræver mange midler og hård prioritering. Med det aktuelle løft slår vi et slag for, at forureningsramte borgere kan være trygge og for at sikre fremtidens drikkevand, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau.

Dialog om generationsforureninger

Et vigtigt emne i 2020 bliver kampen for at få fjernet generationsforureningerne på Harboøre Tange i Lemvig. Herunder forureningsdepotet ved Høfde 42. I dag overvåger regionen den indkapslede forurening, mens en oprensning af depotet alene vil koste cirka 250 mio. kroner. Derfor er der brug for markant flere midler end de 50 mio. kroner, regeringen i 2019 øremærkede forureningen. På landsplan kæmper de danske regioner med i alt 10 såkaldte generationsforureninger.

- Regionerne arbejder tæt sammen om en samlet plan for at få håndteret de store forureninger. Ved Høfde 42 er vi klar til at tage fat på arbejdet med at rydde op, men vi mangler pengene. Det har vi en god dialog med miljøministeren om, og den dialog skruer vi endnu mere op for i 2020, siger Anders Kühnau.

Indsatsplan for Jordforurening 2020

Fakta

  • Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner ansvaret for den offentlige indsats for jordforurening i Danmark. Region Midtjylland udarbejder årligt en plan for sin indsats.
  • I 2020 har regionen fokus på at beskytte grundvandet og på  at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede grunde.
  • I Region Midtjylland er der ca. 3.400 forurenede grunde, mens 5.200 grunde er vurderet som muligt forurenede.

Indsatser i 2020

Indledende og videregående forureningsundersøgelser

Regionen forventer i 2020 at udføre ca. 160 indledende forureningsundersøgelser og udføre videregående forureningsundersøgelser på ca. 82 forurenede grunde. Hovedparten af grundene er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Det endelige antal af forureningsundersøgelser afhænger af undersøgelsernes omfang.

Afværge, drift og overvågning

I 2020 gennemføres afværgeprojekter på 25 grunde, hvilket vil sige, at der oprenses eller afskærmes i forhold til jordforurening, der kan true menneskers sundhed eller grundvandet. Endvidere vil regionen videreføre en længerevarende drifts- og overvågningsindsats på 49 forurenede grunde, hvor der er eller tidligere har været afværgeindsatser.

Generationsforureningerne

Region Midtjylland forstærker i 2020 sammen med de øvrige danske regioner dialogen med staten om at få afsat tilstrækkelige ressourcer til oprydning af generationsforureningerne ved Høfde 42 og/eller Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. I 2019 modtog regionen 30 mio. kroner fra staten samt et tilsagn om yderligere 20 mio. kr. i 2020. De i alt 50 mio. kroner er dog ikke stort nok til at udføre en oprydning. Det er derfor besluttet, at midlerne indtil videre spares op.

Flere oplysninger