11.02.2020 

Den 18. februar 2020 sætter Region Midtjylland grøn strøm til en stor oprensning i Boulstrup nær Odder, hvor forurening fra et nedlagt renseri truer fremtidens drikkevand i kommunen.

Få hundrede meter fra den store renseri-forurening med klorerede opløsningsmidler i Boulstrup har vandforsyningen i Odder Kommune tre vigtige drikkevandsboringer. 

Boulstrup luftfoto_illustration_forurening_1024x550px.png

Forurening fra nedlagt renseri i Boulstrup. Illustration: Geodatastyrelsen og Region Midtjylland 

Kommunen har brug for vand derfra til borgernes haner, og derfor er det afgørende at fjerne forureningen. Den er på listen over de største forureninger i Region Midtjylland og koster ca. 12 mio. kroner at rense op til et niveau, hvor den ikke er en trussel for drikkevandet.

- I regionsrådet traf vi allerede i 2018 beslutningen om, at vi ville have den forurenings-plet væk fra landkortet - også selv om det koster et kvart årsbudget for hele jordforureningsområdet. Det vigtige er, at det store forarbejde nu er på plads, så vi kan trykke startknappen. Det betyder noget for samfundet og ikke mindst borgerne i Odder Kommune, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

- Det er en forurening, som længe har skabt bekymring – både lokalt i Boulstrup, men i høj grad også for vores drikkevandsforsyning på sigt. Vi har ikke mange drikkevandsboringer, så forureningen ligger et vitalt sted. Derfor er vi rigtig glade for, at oprensningen nu går i gang, siger Ole Lyngby Pedersen (V), formand for Miljø, Teknik og Klimaudvalget, Odder Kommune.

Grøn strøm til oprensningen

Forureningen skal fjernes med opvarmning og fordampning. Det betyder, at der skal opvarmes ca. 5.000 kubikmeter jord (ca. 8-9.000 ton). Det kræver ca. fire måneders opvarmning, og det er selv sagt en strømkrævende proces, som der også er tænkt ekstra over. Der er prioriteret at bruge bæredygtig strøm fra vindmøller for at nedbringe klimaaftrykket fra oprensningen.

- FN's verdensmål og bæredygtigheden skal vi hele tiden have i baghovedet. For nok er det godt for miljøet, at vi fjerner en forurening, men vi bruger jo også mange ressourcer i processen, og det skal vi gøre med omtanke, siger Flemming Knudsen (S), næstformand for Udvalg for Regional Udvikling.

En god metode i Boulstrup

Opvarmning og fordampning er en velkendt metode for miljøvirksomheden Krüger, der står for opgaven. Men det er første gang Region Midtjylland bruger metoden til at fjerne forurening.

- Normalt ville man grave så stor en forurening væk. Men det særlige her er, at der på det mest forurenede sted er et hus, som skal bevares. Derfor har vi understøttet huset, så jorden kan varmes op i ned til 8-10 meters dybde. Når jorden varmes op til ca. 100 grader, fordamper de forurenende stoffer, som vi så kan suge op i et anlæg, forklarer chef for jordforurening i Region Midtjylland Morten Bondgaard.

Oprensning begynder 18. februar

Tirsdag den 18. februar kl. 11.00 starter anlægget op ved det nedlagte renseri på Stationsvej 11 i Boulstrup. Interesserede er velkommen, og der vil være repræsentanter fra region, kommune og miljøvirksomheden Krüger til stede.

Oprensningen ventes at være afsluttet til sommer.