21.02.2020

Hospitalsenheden Vest får 6 førstepladser i behandlingskvalitet og Danmarks mest tilfredse patienter.

Hele 6 førstepladser i behandlingskvalitet og Danmarks mest tilfredse patienter. Det er, hvad Hospitalsenheden Vest opnår i undersøgelsen af Danmarks bedste hospitaler, afdelinger og specialer, som sundhedsmediet Dagens Medicin publicerer hvert år.

Om resultatet siger sygeplejefaglige direktør Ida Götke:

- Målet er ganske vist ikke at få en førsteplads i Dagens Medicin, men det flotte resultat er en kærkommen lejlighed til at minde hinanden om, at den vedholdende og systematiske indsats med at holde styr på data i klinikken i hverdagen, gør en mærkbar forskel. Det kan kun være til gavn for patienterne, når vi lykkes med det.

- Og så er jeg pavestolt af, at patienterne kvitterer for, at de oplever at mødet med os er helt i top. Det vidner om et overskud og et engagement hos personalet, hvor blikket på patienten har første prioritet, selvom der kan være travlt også med forberedelserne af den forestående flytning til Gødstrup.

De 6 førstepladser går til:

  • Prostatakræft (5. år i træk) – Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro
  • Palliation – lindrende behandling af livstruende sygdomme (2. år i træk) – Onkologisk Afdeling i Herning
  • Apopleksi (akutte blodpropper og blødninger i hjernen og tidligere nr. 1) – Neurologi og Ergo-Fysioterapi i Holstebro
  • Lymfom (lymfekræft) – Hæmatologisk afsnit, Medicinsk Afdeling i Holstebro
  • Myelomatose - Hæmatologisk afsnit, Medicinsk Afdeling i Holstebro
  • Fødsler (5 år i træk) – Herning og Holstebro.

Alle de nævnte specialer har flere år i træk eller tidligere været landets bedste målt på behandlingskvalitet. Om det siger Ida Götke: - Det er udtryk for en stærk forbedringskultur, hvor vedholdenhed og systematik i kvalitetsarbejdet er det helt centrale omdrejningspunkt.

Desuden viser opgørelsen fra Dagens Medicin, at det fortsat er marginaler, der adskiller toppen, og at der også er gode placeringer til andre afdelinger og specialer i Hospitalsenheden Vest.

Yderligere information

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520
  • Kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710