07.01.2020

Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest har op til årsskiftet 2020 fået tilsagn om 2.599.935,00 kr. fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Midler der primært skal bruges til at udvikle nye redskaber til at forebygge sygefravær. Et behov der er aktualiseret af, at flere initiativer for at nedbringe sygefraværet er søsat, uden at kurven med sygefravær for alvor er knækket.

- Derfor er vi nysgerrige på, hvad det er, som virker, og hvad der ikke gør, forklarer HR–chef Lasse P. Hansen.

Det forstærkede fokus på sygefravær og medarbejdertrivsel hænger også sammen med, at godt 4000 medarbejdere i 2020 og 2021 skal forberede nye arbejdsgange og indgå i nye faglige fællesskaber i sammenhæng med udflytning og ibrugtagning af det nye hospital i Gødstrup.

- Vi ønsker at flytte sundt til Gødstrup, tilføjer Lasse P. Hansen.

Initiativerne står i kø

I dag har hospitalet en ambitiøs målsætning for sygefraværet på 3,8 procent, og der er iværksat en række initiativer til at knække kurven med sygefravær.

Fra maj 2019 er der fx sat gang i projekt gravid i arbejde, hvor et team af fysioterapeuter og jordemødre tilbyder gravide medarbejdere en tidlig samtale om graviditet og mulighed for vejledende fysioterapi og samtaler med nærmeste leder og en jordemoder.

Fra anden halvdel af 2018 er der indført en såkaldt 1-5-15 model for melding af sygefravær og opfølgning på sygefravær. På dag 1 er der direkte kontakt mellem leder og sygemeldt medarbejder, og denne kontakt opretholdes dag 5 og 15, hvis ikke medarbejderen er tilbage på arbejde igen. Så fra dag 1. er der fokus på dialog, også hvis sygefraværet fortsætter efter dag 15, eller hvis en medarbejder har flere fraværsperioder.

Flere data er vejen frem

Midlerne fra Beskæftigelsesministeriet skal blandt andet anvendes til at samle op og analysere på de data, som er knyttet til de igangværende initiativer. Målet er at udvikle en datamodel, der letter tilgængeligheden af real time data og træne lederne i at anvende data i samtaler og planlægning at støttende indsatser.

- Vi ønsker at udvikle de organisatoriske muligheder for at lave et databaseret skøn i forhold til anvendelse af registrerede data fra forskellige systemer som baggrund for at planlægge og forebygge. Når vi nu eksempelvis ved, at der i januar er langt flere, der bliver sygemeldt med influenza og lignende, hvordan kan vi så ruste os i tide til at imødegå sådanne situationer, forklarer HR-chef Lasse P. Hansen og tilføjer:

- Nærværende ledelse og dialog om det der fungerer, og det der ikke gør, er drivkraften for at lykkes med sine målsætninger. Forudsætningen er, at der findes data til at give feedback på og styre efter.

Projektet for nedbringelse af sygefravær har samme tidshorisont som flytteplanen og ibrugtagningen af det nye hospital i Gødstrup med evaluering ultimo 2021. 

Til formålet etableres en projekt-arbejdsgruppe.

Fakta om sygefravær:

Hospitalsenheden Vests fraværsprocent de seneste 12 måneder er på 4,57 procent. Til sammenligning er den gennemsnitlige fraværsprocent i samme periode for alle hospitaler i Region Midtjylland på 4,48 procent.

Yderligere oplysninger

HR- chef, Lasse P. Hansen, tlf. 7843 8610

Arbejdsmiljøkoordinator, Maj- Britt Stobberup, tlf. 7843 8617