10.01.2020

Flere penge, flere hænder og især tæt og forpligtende samarbejde på tværs af sektorer skal sikre regionens psykisk sårbare bedre hjælp

Psykiatrien kan se frem til flere penge, flere hænder og mere sammenhængende hjælp i år.

På sidste regionsrådsmøde i 2019 fordelte politikerne bl.a. penge et nyt team, der kan rykke ud med hjælp fra de Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelinger i Herning og Aarhus. Og til at voksenpsykiatrien kan rykke ud for at hjælpe de sværest psykisk syge på bl.a. bosteder og forsorgshjem.

Regionsrådet fordelte også penge til at opgradere psykiatrisenge i hhv. Regionspsykiatrien Horsens, Randers, Vest (Herning/Holstebro), Midt (Viborg) og Aarhus til intensive senge, for at sikre patienter med mange indlæggelser et løft i behandlingen. Desuden skal flere sygeplejersker have en psykiatrisk specialuddannelse.

- Gennem de sidste år er psykiatrien i Region Midtjylland blevet opprioriteret med 100 mio. kr. , og derudover modtager vi  godt 100 mio. kr. ekstra med  Finansloven for 2020. Pengene falder på et tørt sted, men løser ikke alle vores udfordringer. Borgerne har brug for at vores forskellige psykiatriske tilbud arbejder tæt sammen. Derfor arbejder vi tæt sammen med kommuner, læger og frivillige foreninger om at sikre sammenhæng i hjælpen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Tæt samarbejde skal sikre bedre hjælp

Psykiatribrugere kan således se frem til bedre hjælp, fordi alle led, der skal bidrage til hjælpen, arbejder tættere sammen.

Sammen har 19 kommuner, patient- og pårørendeforeninger, praktiserede læger og regionen oprettet "alliancen om den nære psykiatri". Målet er at gøre det lettere for borgerne at få god og samlet hjælp.

Når en ung fx bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, ved alle led, der skal hjælpe, hvad deres opgave er, hvor hurtigt de skal hjælpe, og hvem der skal have besked. Hjælperne ved, hvor de kan få faglig sparring.

Alliancen samler 14. januar ca. 260 fagfolk, frivillige og beslutningstagere til et udviklingsseminiar. Her beslutter de bl.a. hvilke af 10 fælles initiativer, de sammen vil arbejde for at udbrede.

Fakta

Midler besluttet fordelt af regionsrådet i december 2019:

  • 6 mio. kr. årligt fra Budget 2019 afsat til 12 ekstra senge skal bruges i psykiatrien indtil sengene står klar i Horsens i 2021.
  • 6,4 mio kr fra Finanslov 2019 bruges på udgående teams fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i hhv. Herning/Gødstrup og Aarhus. Teamsene oprettes i 1. kvartal 2020.
  • 14,9 mio kr. årligt fra Finanslov 2019 bruges på at opgradere 14 senge til intensive senge.
  • 10,6 mio kr. årligt fra (regionens) Budget 2020 bruges på kompetenceudvikling af personalet og til bedre hjælp til de sværest syge patienter bl.a. på bosteder og forsorgshjem. Selvskadende borgere arbejder Alliancen om den nære psykiatri arbejder på at hjælpe bedre.
  • 1 mio kr. årligt fra Satspulje 2019-2022 (staten) bruges på at forlænge projekter hvor psykiatrien rykker ud til borgere, der ellers skulle indlægges.
  • 4,1 mio kr fra Satspulje 2019-2022 bruges på at ansætte folk der kan hjælp borgere der bliver udskrevet til bostøtte, botilbud og misbrugsbehandling.
  • Regionen skaber plads til flere privatpraktiserende psykologer. 2 i Aarhus, 1 i Horsens, 1 i Viborg, 1 Ringkøbing-Skjern.
  • Alliancen om den nære psykiatri er oprettet i januar 2017 af Kommune Kontakt Rådet (KKR) og omfatter de 19 midtjyske kommuner, patient- og pårørende-foreninger, praktiserende læger og Region Midtjylland.

Flere oplysninger