29.01.2020

De Aarhus-gymnasier, der normalt får flest ansøgere, skal optage færre STX-elever i skoleåret 2020/21. Det vedtog et flertal i regionsrådet i dag at indstille til undervisnings-ministeren. Målet er at sikre, at gymnasierne i højere grad afspejler den brede variation i befolkningen generelt. 

Regionsrådet indstiller til ministeren, at de fem Aarhus-gymnasier Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium hver får en klasse færre næste år i forhold til det indeværende skoleår. Det samme gør Favrskov Gymnasium og Skanderborg Gymnasium.

- I Region Midtjylland ønsker vi, at alle STX-ansøgere har mulighed for et godt STX-tilbud i deres nærområde. Men det kræver, at kapaciteten er i overensstemmelse med ungdomsårgangenes størrelser, og at der i storbyområder ikke sker polariseringer mellem gymnasierne i forhold til elevsammensætning, som vi har set i Aarhus. Lavere kapacitet er en del af løsningen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Han understreger samtidig vigtigheden af, at overkapacitet i de store byer ikke skaber kapacitetsproblemer på gymnasier i oplandet, eller at unge fra nogle dele af Aarhus ikke optager pladser på gymnasier i oplandet, fordi de – måske på grund af elevsammensætningen – ikke vil søge det lokale gymnasium i fx Viby eller Tilst.

Kapacitet og fordeling går hånd i hånd

Ud over indstilling af kapacitet skulle regionsrådet også beslutte, hvordan eleverne skal fordeles gymnasierne imellem i Østjylland.

Gymnasierne havde ønsket at bruge den nye mulighed for selv at finde en løsning på fordeling. De var enige om, at gymnasierne skulle tage et fælles ansvar ift. ansøgere fra de såkaldte KUO-områder (almene boligområder kaldet "kombinerede udlejningsområder" med mange beboere uden for arbejdsmarkedet).

Men gymnasierne var ikke helt enige om en aftale. Derfor var det op til regionsrådet at træffe beslutning. Flertallets beslutning i regionsrådet medfører, at elever fra KUO-områder højst må udgøre 10 procent af et gymnasiums samlede antal elever. Dermed vil en del STX-ansøgere fra KUO-områder nær Viby- og Tilst få plads på et af de andre Aarhus-gymnasier end det lokale.

- Vi har taget stilling til både elevfordeling og kapacitet, selv om det er svært, for i Aarhus-området går det hånd i hånd. Udvalget for Regional Udvikling havde så sent som i går møde med repræsentanter fra gymnasierne for at sikre, at vi nu havde hørt alle argumenter. I den beslutning, regionsrådet nu har truffet, har det været et overordnet mål at sikre en balanceret elevfordeling på Aarhus-gymnasierne og at hindre polarisering, siger Anders Kühnau.

- Det har været en god dialog, vi har haft med gymnasierne i den her sag, og der er bred enighed om, at der er behov for en løsning, når det handler om elevfordeling. Med den beslutning, flertallet i regionsrådet har vedtaget, er vi forhåbentlig med til at bremse en udvikling, der ikke er til gavn for vores udbud af ungdomsuddannelser i regionen, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

I forhold til kapaciteten på gymnasierne i den øvrige del af regionen har der ikke umiddelbart været behov for at justere kapaciteten ift. det, som gymnasierne selv har meldt ind.

Beslutningen om kapacitet og fordeling blev vedtaget af et flertal i regionsrådet med 33 stemmer for og otte imod. Regionsråds-medlemmerne Lone Langballe (DF), Ole Revsgaard Andersen (DF), Steen Thomsen (DF), Nicolaj Bang (K), Jakob Rixen (LA), Rasmus Foged (Alt.), Mikkel Rasmussen (Ps.L) og Christian Møller-Nielsen (V) stemte imod.

Fakta - om fordeling og kapacitet

   

  • I regionsrådet beslutning om fordeling indgår en forventning til gymnasierne om, at skolernes ventelister bruges på en måde, så der ikke flyttes elever, før at den enkelte elev har haft en mulighed for at gennemgå grundforløb og minimum indgå i opstart af en studieretning. 

  • Gymnasierne i Aarhus-området har tidligere fået dispensation til at lave lokale fordelingsregler, der skulle sikre, at STX-ansøgere fra KOU-områder ville blive fordelt ligeligt på byens gymnasier. I år krævede lokale fordelingsregler ikke dispensation, men slet og ret at der var enstemmighed i fordelingsudvalget. I Østjylland lykkedes det ikke at nå til enighed. Fristen var den 15. januar 2020. 

  • Efter de nye fordelingsregler gælder, at regionsrådet skal træffe beslutning om fordeling, hvis der ikke er enighed. De nye regler for elevfordeling gælder foreløbigt i et år. De blev vedtaget i Folketinget i december 2019. Se reglerne her: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L61/som_vedtaget.htm 

  • I Region Midtjylland findes fire fordelingsudvalg. Et i øst, vest, syd og nord. Se hvilke gymnasier, der hører til hvor. På linket findes også nogle små informationsvideoer, der kort forklarer om kapacitet, elevfordeling og regionens rolle: https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-borgere/fordeling/ 

  • Den generelle ansøgningsfrist til gymnasierne er 1. marts 2020.