31.01.2020

Effektiv behandling af høj kvalitet og på patientens præmisser er et af mange mål i den plan, der nu sendes i høring.

Regionens nye sundheds- og hospitalsplan har været længe undervejs. Borgere, fagfolk og samarbejdspartnere har bidraget med ønsker og ideer til "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser", der er titlen på den nye sundheds- og hospitalsplan. Planen rummer visioner for, hvordan regionens sundhedstilbud skal udvikles over de næste 5-10 år.

- Levealderen stiger og vi er i stand til at behandle flere sygdomme. Det er godt, men presser sundhedsvæsnet. Vi kan ikke bare fortsætte som vi plejer. Vi skal ændre hele den måde, vi tænker sundhedsvæsen på, og omfavne de teknologiske muligheder, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Region Midtjylland vil stå i spidsen for et venligt og imødekommende sundhedsvæsen, der leverer sammenhængende behandling af fysiske og psykiske sygdomme på tværs af adresser og sektorer. Derfor går planen på tværs af somatik og psykiatri.

- På borgermøderne har vi hørt, at det kan være svært at være patient. Det ikke er borgernes ansvar at finde ud af, hvem der skal hjælpe dem. Vi vil, i samarbejde med kommuner og mange andre, gøre det nemmere at være patient, siger Anders Kühnau.

Planen skal også understøtte et mere effektivt sundhedsvæsen og lighed i sundhed.

Alle borgeres mening er velkommen

I perioden 31. januar til 15. marts sendes den nye sundheds- og hospitalsplan i høring. På regionens hjemmeside rm.dk kan alle interesserede dykke ned planen, der består af to dele: sundheds- og hospitalsplanen og plangrundlaget.

Selve planen er den politiske del med regionsrådets visioner og forslag til konkrete handlinger. Plangrundlaget rummer fakta om behandlinger, organisering, patienttilfredshed og sundhedssamarbejder. Samt hvordan borgernes sundhed er og har udviklet sig siden 2008. Blandt meget andet.

Alle borgere er velkomne til at læse planen og kommentere den i et høringssvar.

Udkastet til regionens nye sundheds- og hospitalsplan sendes også til en lang liste af høringsparter, herunder 19 kommuner, fire regioner, Sundheds- og Lægemiddelstyrelsen, lægefaglige råd, fagforeninger, patientforeninger og sammenslutninger som SIND, Ældresagen, Blå Kors og Røde Kors.

Efter høringen skal medlemmerne af regionsrådet drøfte sundheds- og hospitalsplanen endnu engang, inden den kan vedtages.

Debatten er planlagt frem mod regionsrådsmødet 27. maj 2020, hvor planen i sin endelige form ventes sat på dagsordenen.

Fakta

  • I foråret 2019 inviterede regionsrådet under overskriften "Hvad er vigtigst for dig?" til borgermøder om sundhed i Silkeborg, Rønde, Horsens, Holstebro og Brabrand.
    Målet var at høre helt almindelige borgeres syn på lokale sundhedsudfordringer og hvordan regionen kan hjælpe med at løse dem.
  • Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele:
    - En politisk del, der fortæller, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens somatiske og psykiske sundhedsvæsen.
    - Et tilhørende plangrundlag, der bl.a. beskriver borgernes sundhedstilstand, samt organisering, samarbejde og øvrige planer og strategier for det midtjyske sundhedsvæsen.

  • "Sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland – Et sundhedsvæsen på patientens præmisser" sendes i høring i perioden 31. januar – 15. marts 2020.

Flere oplysninger