Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

15.01.2020

Alle blev klogere og ingen kom til skade selvom blodet flød og de blå blink varslede ulykke og elendighed. I 2019 afprøvede Region Midtjylland et nyt øvelseskoncept og sin evne til at reagere på mange sårede og chokerede patienter.

Region Midtjylland tog i 2019 hul på første etape af sundhedsberedskabsplanens fireårige øvelsesprogram. Som det første testede beredskabet, om det er parat til at håndtere storulykke og crowding – altså evnen til at håndtere mange tilskadekomne på én gang på både skadested og senere på hospitalet.

- Med udgangspunkt i et større trafikuheld der involverede flere biler og en bus fyldt med passagerer, har vi trænet samarbejde med politi og redningsberedskab i forhold til at få mange tilskadekomne hurtigt ind på hospitalernes akutmodtagelser, siger Bo Elbæk, der er leder af Afdeling for Sundhedsberedskab i Region Midtjylland.

Skarpere samarbejde med politi og redningsberedskabet

Ved siden håndteringen af de mange patienter, har øvelserne i 2019 også fokuseret på at skærpe Region Midtjyllands samarbejde internt på hospitalerne og eksternt i forhold til samarbejdspartnere som bl.a. politi, redningsberedskab, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og andre regioner. Nye beredskaber som krisekommunikation og det psykosociale beredskab er også blevet testet.

2019 var første år hvor Region Midtjylland fulgte et nyt koncept for øvelsesplanlægning. Konceptet omfatter fem planspil eller papirøvelser i første halvår og efterfølgende fem fuldskalaøvelser i andet halvår. Erfaringerne fra 2019 viser, at konceptet fungerer.

- Det har været et lærerigt år, hvor vi har fundet mange læringspunkter både på tværs af myndighedssamarbejdet, og mere snævert set i forhold til Region Midtjyllands interne organisering, samarbejde og procedurer, siger Bo Elbæk, som forventer sig meget af de kommende års øvelser.

I 2020 bryder hospitalernes IT sammen

I år handler øvelsesaktiviteten om at håndtere forsyningssvigt, f.eks. alvorlige følger af IT-nedbrud. I 2021 bliver temaet CBRNE-hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E). I 2022 fokuserer Region Midtjyllands beredskabsøvelser på brand, trusler og evakuering.

Sundhedsberedskabsplan 2018-2021