28.01.2020

Forskerne har ikke tidligere set en så direkte sammenhæng mellem unges helbred og forældres arbejdsliv.

I januar 2017 deltog omkring 13.000 danske unge i 9.-klasse i en spørgeskemaundersøgelse om deres helbred, trivsel og interesser. Resultaterne viser, at forældrenes arbejdsliv har direkte indflydelse på, hvordan de unge selv vurderer deres helbred.

Ustabilt arbejdsliv giver dårligere helbred

30 % af de unge i undersøgelsen angiver, at deres helbred er under middel. Forældrene til disse unge har oftere et ustabilt arbejdsliv i de 5 år, der går forud for de unges spørgeskemasvar. Ustabilt arbejdsliv kan for eksempel være, at forældrene er arbejdsløse eller har flere perioder på overførselsindkomst.

Mere end et øjebliksbillede

Undersøgelsen er særlig, fordi den giver mere end et øjebliksbillede af, hvad der har påvirket de unge, før de besvarede spørgeskemaet.

Tidligere studier har lavet punktnedslag i forældrenes arbejdsliv (tværsnitsundersøgelser), men har ikke har kunnet sige noget om udviklingen over tid. I denne undersøgelse har forskerne trukket registerdata for forældrene over en femårig periode før de unges spørgeskemasvar.

Det har givet baggrund for at pege på, at det ikke kun er forældres arbejdsløshed, men også mange skift i arbejdslivet, der påvirker unge negativt.

Undersøgelsen udgår fra FOCA (Forskningscenter for Unges Arbejdsliv) og er en del af projekt 'Alle Unge tæller'. Næste skridt er at se på de unges og forældrenes mentale sundhed samt de unges vej gennem uddannelsessystemet.

Fakta

  • Elever fra 650 skoler deltog i undersøgelsen blandt 9. klasses-elever i Danmark. De unges spørgeskemasvar om eget helbred blev sammenholdt med registeroplysninger for forældrene. I alt er 11.267 unge og 22.175 forældre med i denne del af undersøgelsen.

  • Undersøgelsen er et kohorte- og registerstudie. Udgivet december 2019 i European Journal of Public Health med titlen Labour market attachment among parents and self-rated health of their offspring: an intergenerational study

  • Undersøgelsen er en del af det landsdækkende projekt 'Alle Unge tæller', der skal skabe viden om unges helbred, trivsel og vej ind på arbejdsmarkedet. Se mere om 'Alle Unge Tæller' på foca.dk. Bag undersøgelsen står FOCA – Forskningscenter for Unges Arbejdsliv. FOCA er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin (Regionshospitalet Herning), Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (Aalborg Universitet) og Socialmedicinsk Center (Frederiksberg og Bispebjerg Hospital).

  • Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet undersøgelsen.

Yderligere oplysninger

  • Louise Lindholdt, ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: 2373 0778 / lindholdt@ph.au.dk