08.01.2020

Universitetsklinikken for hånd-, hofte-, og knækirurgi på Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest, er blevet forlænget med yderligere fem år.

Klinikken er en af Region Midtjyllands i fem universitetsklinikker. 

At kvalitetsforskning både hører hjemme på universitet, universitetshospital og på regionshospitaler er en fastslået kendsgerning.

Tilbage i oktober 2014 udnævnte Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland klinikken for hånd-, hofte-, og knækirurgi på Regionshospitalet Holstebro til universitetsklinik. Med daværende sundhedsdekan på Aarhus Universitet, Allan Flyvbjergs ord, et signal til både forskningsmiljøer og borgere om, at forskere kan have førertrøjen på, uanset om de hører til i Øst-, Midt eller Vestjylland.

Universitetsklinikken i Holstebro har siden båret førertrøjen så markant, at den nu er blevet bedømt kvalificeret af to eksterne professorer til at fortsætte som universitetsklinik.  

- Jeg ser forlængelsen med de fem år som resultatet af mange års målrettet og godt arbejde i universitetsklinikken. Specielt har vi arbejdet på at forbedre de kunstige led og ikke mindst forbedre patientforløbene, siger professor, ledende overlæge Torben Bæk Hansen, Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Et tredje punkt, som universitetsklinikken arbejder intensivt med, er undervisningsmetoder – specielt at skabe læring og hjælpe med at skabe tværfaglige kontakter. Helt konkret klinisk træning med deltagelse af flere forskellige faggrupper.

- En sidegevinst i kraft af vores status er, i øvrigt, at det er blevet nemmere for os at skabe netværk til andre forskningsmiljøer – at få skabt gode relationer, siger Torben Bæk Hansen.

Fundamentet til at fortsætte det gode arbejde i universitetsklinikken de næste fem år på de omtalte områder er således solidt.

Fakta

  • I Region Midtjylland har regionshospitalerne mulighed for at knytte et lægefagligt speciale til Aarhus Universitet som en universitetsklinik. En universitetsklinik kan også afgrænses til et fagområde inden for et større speciale eller en flerhed at specialer inden for et større område. 

Universitetsklinikken for hånd-, hofte-, og knækirurgi

  • Ortopædkirurgisk Afdeling har en forskningsenhed, som blev etableret i 2003-4 med tilknytning til Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
  • Ortopædkirurgisk Forskningsenhed varetager klinisk forskning i ortopædkirurgiske patientforløb i et multidisciplinært og tværfagligt miljø. Fokus er på anvendt forskning, hvor målet er, at forskningsresultaterne umiddelbart skal kunne overføres til daglig klinisk behandling.
  • Ortopædkirurgisk Afdeling indførte som den første afdeling i Danmark et prægraduat klinisk studieafsnit i 2004 med speciel træning af studerende i klinisk arbejde og teamdannelse med andre faggrupper.
  • Afdelingen fik udnævnt sin første professor med tilknytning til Aarhus Universitet i starten af 2013, og har herudover aktuelt to lektorer tilknyttet universitetet. Afdelingen underviser speciallægestuderende i ortopædkirurgi og medicinstuderende fra Aarhus Universitet.
  • Afdelingen har et tæt forskningssamarbejde med en lang række danske og internationale samarbejdspartnere, og har en høj, gennemsnitlig produktion af mere end 10 forskningspublikationer årligt i peer-review tidsskrifter. 
  • Yderligere to universitetsklinikker har til huse i Hospitalsenheden Vest – Arbejdsmedicin og Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse

Flere oplysninger

  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, tlf. 40937985
  • Professor, ledende overlæge Torben Bæk Hansen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, tlf. 22132307