29.01.2020

Regionsrådet har netop bevilget regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard to måneders orlov fra 16. februar 2020.

Ib Bjerregaard er af helbredsmæssige årsager forhindret i at varetage sit hverv i rådet.

Venstres 1. suppleant, Louise Ahle Jensen, har af arbejdsmæssige årsager bedt om at blive fritaget for at indtræde i regionsrådet.

Regionsrådet har godkendt, at Ole Kamp, der er 2. stedfortræder for Venstre, i stedet indtræder i regionsrådet under Ib Bjerregaards orlov.