24.07.2020

Et nyt studie, der netop er publiceret i det internationalt velansete tidsskrift ”International Journal of Cancer”, viser, at dødeligheden af kræft i livmoderen i Danmark er faldet med 20% i perioden 2002-2015. Og især hos kvinder over 70 år, hvor dødeligheden er faldet med 25%. Til gengæld ses også en stigning over tid i dødeligheden af mere sjældne kræfttyper.

Om forskningsresultaterne siger læge og forskningslektor Anne Hammer fra Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet:

- Overordnet set viser vores studie, at der samlet set er et fald i dødeligheden som følge af kræft i livmoderen. Det kan tyde på, at vi er blevet bedre til at diagnosticere i tide og til at behandle kvinderne, således at færre kvinder dør.

Det kan blandt andet skyldes indførelsen af kræftpakkerne, og at kvinderne er blevet bedre til at henvende sig til lægen, når symptomerne opstår som f.eks. blødning fra skeden efter overgangsalderen.

Sjældnere kræftformer i fremvækst

Omvendt dør flere af mere sjældne former for livmoderkræft, som ikke i samme grad er forbundet med de typiske risikofaktorer som f.eks. overvægt og højt niveau af det kvindelige kønshormon, østrogen. Kræftformerne er kendt ved at være særdeles aggressive og er vanskelige at behandle – også selvom de opdages i et tidligt sygdomsstadium.

- I vores studie fandt vi, at dødeligheden af de mere sjældne kræftformer (non-endometroide) blev mere end fordoblet i løbet af perioden 2002-2015. Om det skyldes en generel stigning i forekomsten af de mere sjældne kræftformer eller at lægerne er blevet bedre til at stille diagnosen, ved vi ikke, udtaler Anne Hammer.

Fundene stemmer overens med tidligere danske og udenlandske studier, som har vist en stigning i forekomsten af mere sjældne kræfttyper .

Fakta

  • Den aktuelle studie er et dansk registerstudie og er støttet af Kræftens Bekæmpelse.
  • Med i studiet er tilknyttet samarbejdspartnere fra Regionshospitalet Randers, Klinisk Epidemiologisk afdeling og Patologisk Institut på AUH, Rigshospitalet samt Johns Hopkins University og National Cancer Institute.
  • Den videnskabelige artikel kan ses her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.33219

Flere oplysninger