11.06.2020

Årsrapporten 2019 fra Abortsamrådssekretariatet i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, er netop udkommet og viser et fald i antallet af ansøgninger om tilladelse til senabort på grund af sociale forhold. 

I 2019 har Abortsamrådssekretariatet ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland registreret i alt 232 ansøgninger om tilladelse til abort efter 12. svangerskabsuge på særlige betingelser. Heraf har 61 sager handlet om kvinder, der har søgt om tilladelse til senabort på grund af sociale forhold.  Det er henholdsvis 2 og 8 sager færre end i 2018 og 2017, fortæller lægefaglig leder af Abortsamrådssekretariatet, Camilla Mølsted Pedersen:

- Faldet i ansøgninger skyldes, at der har været færre sager med kvinder over 18 år, der har ansøgt om tilladelse til abort efter 12. svangerskabsuge på social indikation. 

Til gengæld er sager, der ender med afslag, steget procentvis i forhold til tidligere. Ud af de 61 ansøgninger i 2019, er der givet 18 afslag.  Det er en afslagsprocent på 29,5 sammenlignet med en afslagsprocent i 2018 på 28,1. 

Årsagen til stigningen i afslag er uvis, men der er en sammenhæng mellem antallet af afgørelser, der ender med afslag og længden på graviditeten, fortæller lægefaglig leder Camilla Mølsted Pedersen: 

- Antallet af afgørelser med afslag stiger i takt med graviditetslængden, og i 2019 er der behandlet forholdsmæssigt flere sager, hvor graviditeten har været i 15. til 20. svangerskabsuge og dermed længere fremskreden. 

232 ansøgninger 

I 2019 har Abortsamrådssekretariatet samlet set registreret 232 ansøgninger om senabort på social indikation, fosterskade, fosterreduktion og sterilisation. Antallet af ansøgninger er steget siden 2018, men er fortsat lavere end antallet i 2016 og 2017.

Fosterskadesager udgør fortsat langt størstedelen af det samlede antal sager. Antallet af fosterskadesager i 2019 er på niveau med 2016 og 2017 men lidt højere end i 2018. 

En svær proces og beslutning 

En graviditet er ikke altid hverken ønsket eller planlagt, og beslutningen om at få foretaget en provokeret abort kan være en vanskelig proces. Der er derfor iværksat tilbud om særlige støtteforanstaltninger knyttet til de gynækologiske afdelinger og praktiserende læger i form af den regionale svangreomsorg, Team for Sårbare Gravide og Familieambulatoriet. Desuden fungerer Mødrehjælpen også med samtaler og støtte på anden vis. 

Kvinderne får ved samtalen i Samrådssekretariatet information om muligheden for at få tilbudt hjælp og støtte uafhængigt af valget om provokeret abort eller gennemført graviditet. 

De fleste af ansøgerne er kendte med psykisk sårbarhed, og samtalerne i Abortsamrådssekretariatet kan rejse bekymring i forhold til kvindens funktionsevne, fortæller lægefaglig leder Camilla Mølsted Pedersen: 

- I visse tilfælde må vi underrette de sociale myndigheder. Det sker fortrinsvis i de sager, hvor ansøgeren har hjemmeboende børn, eller hvis der gives et afslag på ansøgningen om abort. 

Samrådets jurist har i årsrapporten for 2019 beskrevet underretningspligten og tegnet et billede af processen fra modtagelse til behandling af underretningen i det kommunale system. 

Samrådssekretariatets årsrapport for 2019 er udarbejdet af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Fakta

   

  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2019 fra Abortsamrådssekretariatet, hvis fulde navn er: Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation.
  • I årsrapporten beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder.
  • I årsrapporten 2019 belyses fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år.
  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 kan rekvireres ved kontakt til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Se kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk  
  • De forskellige sagstypers fordeling i 2019 fremgår af følgende tabel:

 

Sagstype

Antal

Fordeling i procent

Fosterskade efter 12. svangerskabsuge

150

65

Sociale sager 18 år eller ældre efter 12. svangerskabsuge

50

21

Sociale sager under 18 år

14

6

Fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge

12

5

Sterilisation

6

3

I alt

232

100