04.06.2020

Et nyt telt skyder i disse dage op ved hovedindgangen på Regionshospitalet Silkeborg. Det skal bruges som venteområde, så hospitalet kan skrue endnu mere op for antallet af operationer. Teltet skal sikre, at hospitalet imødekommer Sundhedsstyrelsens krav om 2 meters afstand mellem patienterne. 

Patienter, der har en tid til en for- eller efterundersøgelse i forbindelse med en ortopædkirurgisk operation, skal fra mandag den 8. juni tage plads i et nyt telt, der kommer til at fungere som venteområde. De venteområder, patienterne plejer at benytte på hospitalet, er nemlig for små til at kunne leve op til kravet om 2 meters afstand mellem de ventende patienter. 

Hovedindgangen på Regionshospitalet Silkeborg_1024px.jpg

Regionshospitalet Silkeborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Fra mandag skruer hospitalet yderligere op for driften efter, at mange operationer, undersøgelser og behandlinger har været udskudt på grund af COVID-19. Men når normal drift skal gå op i en højere enhed med midlertidige krav om 2 meters afstand, må man tænke ud af boksen. 

Derfor har centerledelsen i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg taget nye midler i brug. Et stort telt skal fungere som venteområde og sikre, at der er de nødvendige 2 meters afstand mellem de patienter, der venter på, at de bliver kaldt ind til deres aftale. 

Atter fokus på kernefagligheden 

- Vi glæder os helt vildt til at få patienter og personale i fuld sving igen og til at kunne skrue op for den ortopædkirurgiske faglighed, vi brænder for. Her bliver teltet en stor og nødvendig hjælp for os, fordi vi ellers ikke ville kunne se så mange patienter i vores ambulatorier, som vi plejer, fordi de simpelthen ville skulle sidde for tæt, mens de venter på at blive kaldt ind, siger ledende overlæge Thomas Klebe fra Center for Planlagt Kirurgi. 

Centret har hele tiden været i drift under COVID-19-situationen, men dog på nedsat blus som nødberedskab. Samtidig har personale hjulpet til i COVID-19-funktioner i Hospitalsenhed Midt og i et midlertidigt medicinsk sengeafsnit, som blev oprettet i forbindelse med COVID-19. Nu ser centerledelsen frem til at kunne skrue yderligere op for blusset igen. 

- Vi har rejst teltet som en del af vores arbejde med at omstille os fra COVID-19-opgaven, der en overgang fyldte rigtig meget, til vores tilbagevenden til den vante hverdag. Netop evnen til omstilling har været helt centralt i vores arbejde siden marts, og vi har løbende tilpasset os nye krav. Det er teltet et eksempel på, fortsætter Thomas Klebe. 

Et forstørret venteværelse 

Regionshospitalet Silkeborg har mange ambulante patienter, der kommer på hospitalet i åbningstiden. Center for Planlagt Kirurgi er desuden Region Midtjyllands største elektive enhed. Derfor er behovet for ventepladser stort. 

Det nye telt har plads til, at op til 50 patienter kan sidde i teltet med 2 meters afstand mellem hinanden og vente, indtil det er deres tur. Teltet kommer således til at fungere som et forstørret venteværelse. Der vil være en sekretær til stede i teltet, og vedkommende sørger for at tjekke patienterne ind, når de kommer. 

Der kommer både lys og varme i teltet, og der vil være rampe til gangbesværede. Derudover vil der være håndsprit og stole med 2 meters afstand imellem, så det lever op til alle krav i forbindelse med COVID-19. Patienterne skal gå ind i den ene ende og ud af den anden ende af teltet.

Teltet kommer til at være i brug i fire uger, og det bliver taget ned i forbindelse med sommerferien.