12.06.2020

Ny digital platform samler viden om den kroniske lungesygdom KOL. Det giver et mere overskueligt forløb for patienter og samler viden til brug for  fagpersoner, så hele KOL-forløbet bliver mere enkelt og effektivt.

Region Midtjylland er på vej med en ny digital platform til KOL-patienter, der samler aftaler, behandlingstilbud og informationer om sygdomsforløb. Den nye platform – under navnet ”Samblik til KOL” – udvikles i samarbejde mellem Center for Telemedicin og Steno Diabetes Center Aarhus. Projektet er medfinansieret af regionens pulje til sundhedsinnovation, hvorfra regionsrådet har tildelt projektet to mio. kroner.

Informationerne samles på en måde, så de bliver nemme at tilgå både for den enkelte patient og for sundhedspersonale på tværs af sektorer - kommuner, almen praksis og hospitalerne. Den nye digitale løsning vil kunne optimere behandlingsforløb og hjælpe KOL-patienter til en bedre hverdag.

Patienter med i udvikling

Det overordnede succeskriterium for projektet er, at patienter med KOL oplever, at de har et overblik over deres forløb. Derfor er der stort fokus på at involvere patienterne i udviklingsprocessen.

Med den nye platform kan man minimere risikoen for fejl, sikre at patienten ikke skal bære vigtig information, samt styrke patientens mulighed for egenomsorg og støtte fra pårørende.

- Vi skal have udviklet et værktøj, som virker for patienterne. Derfor er jeg glad for, at patienternes konkrete erfaringer fylder så meget i udviklingen af den elektroniske platform. Jeg er sikker på, at en ny platform vil komme mange borgere i Region Midtjylland til gode, og perspektiverne rækker måske længere end bare KOL-patienter, siger Annette Roed, formand for Udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Kan udbredes til andre sygdomme

Sideløbende med udviklingen af den nye it-løsning undersøger projektet muligheden for at bruge samme tilgang i forhold til andre patientgrupper – ligesom det også er en målsætning, at projektet kan udbredes til andre regioner og på længere sigt måske også til andre lande.

- Region Midtjylland er hjemsted for nogle utroligt dygtige virksomheder inden for sundheds-it, og det er jo fantastisk, hvis vi på samme tid kan sikre bedre behandling af en alvorlig sygdom og også understøtte vilkårene for etablering af nye arbejdspladser i vores region, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Flere oplysninger

  • Formand for Udvalg for nære sundhedstilbud, Annette Roed (S), roed@rr.rm.dk, tlf. 5384 9440
  • Kontorchef for Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse Henrik Lodberg, henlod@ru.rm.dk, tlf. 2325 3813
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsrad