29.06.2020

Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på regionens hospitaler.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under COVID-19-epidemien skal dog stadig følges.

Ledelsen på hospitalet skal sikre, at besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Besøgsforbud kan genindføres

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det kan således blive aktuelt at lave et nålestikspåbud, hvor man kortvarig lukker ned, og fx ved mistanke om smitte, øget risiko for smitte på en institution eller hvis antallet af smittede personer i en kommune er højt.

Se også Sundheds- og Ældreministeriets faktaark om ændringen