04.06.2020

Det går for langsomt på byggepladsen. Hospitalsenheden Vest strammer kravene til byggerådgivere og entreprenører.

Ifølge gældende hovedtidsplan for byggeriet i Gødstrup skulle nøglerne overdrages til klargøring, test og træning i de nye lokaliteter dette efterår. Men nu må Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland konstatere, at det går for langsomt med at få bygget hospitalet færdigt. 

Manglende fremdrift på byggepladsen betyder, at kun dele af byggeriet bliver frigivet til hospital i løbet af 2020. Især i installations- og apteringsentrepriserne i byggeriets etape 1, der rummer hospitalets nye og store Akutmodtagelse, har fremdriften være helt utilstrækkelig. Her medfører forsinkelserne, at de sidste arbejder først er færdige i december 2020, hvilket har betydning for indregulering af ventilation og andre tekniske anlæg.  Dette kan først gøres færdigt, når de fysiske arbejder med døre og glaspartier er helt afsluttet. Forventeligt i slutningen af januar 2021 og ikke, som forudsat, i september 2020.

Om den manglende færdiggørelse af byggeriet siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen:

- Jeg er både ærgerlig og forbløffet over, at vi er kommet hertil. Jeg har svært ved at forstå, at tidsplaner ikke overholdes som forudsat. Den måde at arbejde på er stærkt utilfredsstillende.

Hospitalet og Region Midtjylland har løbende taget en række initiativer for at skabe fremdrift på byggepladsen. Der er oprustet i forhold til ledelse og styring af byggepladsen lige som voldgiftssager og dagbøder er taget i brug. På trods af dette er det ikke lykkedes at leve op til tidsplanerne, forklarer projektdirektør Carsten Kronborg:

- Nu må entreprenørerne vise sig at være opgaven voksen og stille det nødvendige mandskab til rådighed på byggepladsen. Vi sanktionerer den manglende fremdrift med de værktøjer, vi har til rådighed: dagbøder og voldgiftssager. Det gør vi i dag, og det gør vi i morgen.

For at sætte ekstra skub i tingene på byggepladsen giver Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland nu hele rådgiverorganisationen i byggeriet et review. For der skal ske noget andet og mere på byggepladsen, understreger hospitalsdirektør Poul Michaelsen:

- Vi skal have optimeret vores processer. Inden udgangen af denne måned har vi som bygherre afklaret, om vores setup på rådgiversiden er solidt nok til at komme helt i mål. Vi skal meget snart kunne overtage et helt byggeri af god kvalitet.

- Som hospital gør vi os i disse uger klar til at rykke ind for at teste og afprøve de nye rammer som forudsat. I samarbejde med vores canadiske flytterådgivere, Health Care Relocations, har vi styr på den del af forberedelserne. Det tager godt 6 måneder, og den del af planen rykker vi ikke ved!

Hvad forsinkelserne på byggepladsen betyder for den planlagte ibrugtagning af hospitalet, inklusive de afledte konsekvenser for flyttetidspunktet, det får regionsrådet en status på til oktober.

De afledte konsekvenser i forhold til Gødstrup-projektets anlægsøkonomi håndteres inden for projektets rammer. Den afledte driftsøkonomi ved forsinkelserne er på 14 mio. kr. om måneden efter 1.april 2021.

- Alene de økonomiske konsekvenser understreger med al tydelighed vigtigheden af, at byggepladsen leverer som forudsat. Denne opmærksomhed har midt i de øvrige flytteforberedelser en særlig prioritet de nærmeste uger, pointerer hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Hospitalsudvalget drøfter sagen på hospitalsudvalgsmødet 8. juni.

Fakta

Oversigt over rådgivere og byggeorganisation i DNV Gødstrup.

Yderligere oplysninger

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen tlf. 2137 5007.

Projektdirektør Carsten Kronborg tlf. 2343 6556.