25.06.2020

Regionsrådet i Region Midtjylland har vedtaget en ny ambitiøs kulturpolitik med målet om at skabe et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle.

Samarbejde på tværs af regionen, udvikling og eksperimenter, børne- og ungekultur og kunst og kultur i samspil med sundhed og landdistriktsudvikling. Det er de områder, som Region Midtjyllands kulturindsats primært vil arbejde for at styrke i de kommende fire år. Regionsrådet vedtog i går en ny kulturpolitik, som indrammer den regionale kulturindsats til og med 2024, og ambitionsniveauet er sat højt for fremtidens udvikling på området.

- Kunst og kultur spiller en vigtig rolle for vores livskvalitet, trivsel og udvikling. Et kompetent og varieret kulturliv kan både skabe gode oplevelser, innovation og vækst i regionen. Det kan styrke fællesskabet og demokratiet og bidrage med sundhedsgavnlige effekter. Derfor skal vi som region være ambitiøse på kulturområdet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau. 

Kulturlivet er for alle

De overordnede mål for den nye kulturpolitik er at skabe “et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle” og “et kompetent kulturliv i udvikling.” Udover politikkens fem strategiske indsatsområder arbejdes der med tre tværgående udviklingsspor, som fokuserer på FNs verdensmål, internationalisering samt indsamling og formidling af viden og kompetencer på kulturområdet. 

- Vi vil i de kommende fire år arbejde for, at kulturlivet i stigende grad kommer alle regionens borgere til gode. Alle skal føle sig velkomne i kulturlivet, og vores stærke institutioner skal have endnu bedre muligheder for at udvikle sig og skabe nye kulturtilbud, siger Anders Kühnau. 

Samarbejdet i Europæisk Kulturregion mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er en vigtig del af den nye regionale kulturpolitik. I juni 2019 præsenterede Europæisk Kulturregion blandt andet en regional kulturfestival med cirka 500 aktiviteter i hele regionen. Foto: Europæisk Kulturregion/Gorm Branderup, Skæg & Ballade.

Samarbejdet i Europæisk Kulturregion mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er en vigtig del af den nye regionale kulturpolitik. I juni 2019 præsenterede Europæisk Kulturregion blandt andet en regional kulturfestival med cirka 500 aktiviteter i hele regionen. Foto: Europæisk Kulturregion/Gorm Branderup, Skæg & Ballade.

Regional kulturindsats giver særlige muligheder 

Den nye kulturpolitik er skabt gennem en inddragende proces, hvor kulturaktører og kommunale kulturkonsulenter har deltaget i udviklingsworkshops og været med til at udvikle mål og indsatsområder. Kulturpolitikken står på skuldrene af mange års samarbejde mellem kunstnere, kulturaktører, foreninger, kommuner og region.

Det samarbejde resulterede blandt andet i et succesfuldt år som kulturhovedstad i 2017 og i et fortsat stærkt partnerskab mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i Europæisk Kulturregion. 

- Vi har rigtig gode erfaringer med at arbejde med kultur i Region Midtjylland. Som region kan vi på én gang være tæt på institutioner og kommuner og samtidig bidrage til skabe overblik, dele viden og etablere samarbejder både internt i kulturverdenen og med andre samfundsområder. Fx landdistrikterne, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst sundhedssektoren, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Strategiske områder

Strategiske indsatsområder i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024

  • Regionalt kultursamarbejde
  • Udvikling og eksperimenter
  • Kultur og sundhed
  • Kultur og landdistrikter
  • Børne- og ungekultur