25.06.2020

Torsdag 28. maj blev der holdt møde i Sundhedsstyrelsen om billeddiagnostisk udredning ved mistanke om lungekræft. Mødet var sat i værk som følge af debatten om lavdosis CT-skanning.

Deltagerkredsen omfattede Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Dansk Lunge Cancer Gruppe, de faglige selskaber på området, regionerne, Kræftens Bekæmpelse og repræsentanter for Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram.

Nu foreligger referatet fra mødet. Det kan læses her