24.06.2020

Fra 1. juli 2020 bliver Psykiatri og Social opdelt i to nye driftsområder med hver sin ledelse.

Siden 2007 har psykiatrien og socialområdet i Region Midtjylland været knyttet organisatorisk og ledelsesmæssigt til hinanden.  Men 1. juli slutter parløbet, og to nye driftsområder ser dagens lys: Ét for psykiatrien og ét for socialområdet.

Beslutningen blev truffet på møde i Regionsrådet i dag.  Regionsrådsformand Anders Kühnau lægger vægt på, at en opdeling vil styrke begge områder, fordi ledelsen får mulighed for at fokusere mere skarpt.

- Socialområdet løfter meget vigtige opgaver  for de svageste borgere i samfundet . Det arbejde ønsker Regionsrådet at understøtte ved at give socialområdet en mere selvstændig profil  som den fagligt stærke enhed området er, siger regionsrådsformanden.

Skilsmissen er dog ikke total. Der vil nemlig fortsat være nogle administrative funktioner, som varetages samlet for de to nye driftenheder, ligesom der fortsat vil være et meget tæt samarbejde om de borgere, som både har psykiatriske og sociale udfordringer.

Opdelingen får som udgangspunkt ikke betydning for antallet af psykiatriske afdelinger i psykiatrien og specialområder på socialområdet.

Forslaget er økonomisk neutralt og skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer for Psykiatri og Social.

Afventer beslutning

Regionsrådet skal til august beslutte, hvordan ledelsen for socialområdet skal organisereres.

På samme møde vil regionsrådet beslutte, hvordan sundhedsindsatsen på  socialområdet skal organiseres samt hvilket navn det nye driftsområde for psykiatrien skal have.