24.06.2020

Renoveringen af sengetårnet på Regionshospitalet Horsens var 23. juni nået så langt, at politikere, håndværkere og byggerepræsentanter kunne fejre rejsegilde. Det gennemgribende renoveringsprojekt fortsætter flere år frem.

Et nyt teknikhus på taget af det syv-etager høje sengetårn dannede tirsdag den 23. juni rammen om rejsegildet for højhus-renoveringen på Regionshospitalet Horsens.

Det omfattende renoveringsprojekt, som tidligst vil stå færdigt i 2024, omfatter alle højhusets sengeetager og installationer samt nyt tag og facade. Håndværkerne er i øjeblikket i gang på niveau seks og syv og på husets tag, hvor det nye taghus om kort tid vil blive fyldt med teknik til styring af bygningens nye installationer.

- Når vi om nogle år har været hele bygningen igennem, så vil vi kunne tilbyde patienter og personale nogle langt bedre rammer og mere plads til patientbehandling og pleje. Vi får samtidig en bygning med en langt højere energieffektivitet, end vi har i dag, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau ved rejsegildet.

- Regionshospitalet Horsens undergår i disse år en omfattende udvidelse og opdatering af de fysiske rammer. Det er krævende at få en hverdag til at fungere i. Men det er de mange byggeprojekter tilsammen, som skal sikre, at vi om nogle står med et fuldt opdateret akuthospital med alle moderne faciliteter til udredning og behandling af både akutte og planlagte patienter, sagde Anders Kühnau.

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen takkede håndværkerne for det gode arbejde med at renovere et højhus, der samtidig er i drift.

- Nedenunder byggepladsen ligger patienter, som har gennemgået en operation kort tid forinden. Men I har i bygge- og ikke mindst nedrivningsfasen været rigtig gode til at tage hensyn til patienterne og deres behov for ro og hvile. Det håber vi, at I bliver ved med, sagde Lisbeth Holsteen Jessen.

Hospitalet går i byggeperioden ikke ned i aktivitet. Renoveringsarbejdet er i stedet planlagt til at foregå i etaper, og flere sengeafsnit er flyttet til andre lokationer - nogle midlertidigt - for at give plads i højhuset og sikre patienter og personale bedre rammer både under og efter renoveringen.

Regionsrådet bevilligede anlægsmidler til bl.a. renovering af højhuset i 2018.

Fakta

  • Højhuset på Regionshospitalet Horsens er opført i 1970, og bygningen er kun renoveret i afgrænsede, mindre områder siden opførelsen.
  • Huset har syv etager, kælder og tagteknikhus. Det samlede areal er på 15.682 kvadratmeter.
  • Budgettet for renoveringen af højhuset er på 225 mio. kr.
  • Det fremtidige højhus indrettes udelukkende med en- og tosengsstuer med eget bad og toilet. Til sammenligning er sengestuerne i dag indrettet til tre eller fire patienter og med fællestoiletter på gangene.
  • Udover de opdaterede patient- og personaleforhold, så skal højhusrenoveringen også gøre det muligt at modtage flere patienter, idet der er udsigt til fortsat befolkningstilvækst i området i og omkring Horsens.
  • Højhus-renoveringen gennemføres inden for tre entrepriser: Miljøsanering og nedrivning: P. Olesen A/S, teknik, komplettering og byggeplads: Wicotec Kirkebjerg A/S samt facade, tag og taghus: Egil Rasmussen A/S.
  • Foruden højhusrenoveringen er Regionshospitalet Horsens aktuelt i gang med anden udvidelsesetape af Akutafdelingen samt en ombygning af hospitalets indre kerne, bygning 6 med bl.a. Røntgen og Skanning.

 

Tidsplan for højhusrenovering:

 

Etape

Emne

Periode

 

Hovedprojekt, udbud og licitation

2019

1

Renovering af plan 6, 7 og 8

Afsluttes 2021

2

Renovering af plan 4 og 5

Afsluttes 2022

3

Renovering af plan 2 og 3

Afsluttes 2024

4

Renovering af plan 1*

 

 

*Der er udarbejdet en plan for renovering af plan 1 (Blodprøver og Biokemi), men der er endnu ikke bevilliget midler til projektet.

 

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768.
  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jensen, Regionshospitalet Horsens, tlf. 2120 4844.