Vivian Elkjær er blevet fastansat i stillingen som områdechef for Specialområde Autisme i Region Midtjylland. Hun har været konstitueret i stillingen siden november sidste år, hvor hun blev sat i spidsen for genopretningen af autismeområdet efter en tilsynssag, hvor specialområdets eksistens var i fare.

Vivian Elkjær er 53 år og har en faglig baggrund som socialrådgiver. Hun har desuden flere organisations- og lederuddannelser på sit CV.

I sit karriereforløb har hun blandt andet drevet eget konsulentfirma og hun har været centerchef i Voksenhandikap i Aarhus Kommune. Derudover har hun været socialfaglig konsulent i flere kommuner, Ribe Amt og Socialstyrelsen. Hun kom til Specialområde Autisme som afdelingsleder i 2017 og blev siden en del af områdeledelsen.

Foto: Region Midtjylland

Som områdechef får Vivian Elkjær til opgave at cementere arbejdet med at få nygodkendt Specialområde Autisme ved socialtilsynet. Dernæst skal hun sikre det faglige fundament, så specialområdet fortsat kan skabe de bedste betingelser for mennesker med autisme.

- Vi skal være stolte af at være sociale, og vi skal skabe en fremtid for nogle af de mest sårbare borgere i vores samfund ved at gå forrest, siger Vivian Elkjær og slår til lyd for, at det gerne må ske i samspil med hele socialområdet i Region Midtjylland.

Fakta

Specialområde Autisme består af 19 botilbud, tre bostøttetilbud og fire dagtilbud fordelt over hele regionen.

Dertil kommer et sekretariat og konsulenttilbuddet Autismefokus.

Specialområde Autisme er leverandør til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO, og varetager undervisning og uddannelse inden for Autismepiloten.

Flere oplysninger

Ann-Britt Wetche, socialdirektør: tlf. 30 60 03 48
Vivian Elkjær, ny områdechef: 24 64 33 02