04.06.2020 

Et enigt folketing har i dag vedtaget, at der hurtigst muligt skal findes penge til at rydde op efter de ti store generationsforureninger i Danmark. Tre af dem stammer fra kemiproduktion på Harboøre Tange i Vestjylland, så beslutningen i Folketinget giver lettelse i Region Midtjylland. 

Med Folketingets beslutning er regeringen forpligtet til hurtigst muligt at finde finansiering til oprensning, og det skal ske som en "ekstra og særskilt bevilling", så pengene ikke griber ind i den almindelige finansiering af opgaver på jordforureningsområdet.

200604_FT_beslutning_1024px.jpg

For Region Midtjyllands vedkommende drejer spørgsmålet om generationsforureninger sig om tre lokaliteter: kemikaliedepotet ved Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund. Sidstnævnte er den eneste, der mangler at blive undersøgt, de to andre er klar til oprensning.

- Det er en rigtig vigtig beslutning, der er truffet i Folketinget. Det er forudsætningen for, at vi som samfund kan komme af med de helt store forureninger. Jeg forventer, beslutningen definitivt giver de nødvendige midler til generationsforureningerne. Og jeg håber, at vi nu er færdige med at drøfte, om de store forureninger skal dræne vores almindelige budget til jordforureningsområdet. Nu kan vi fortsætte vores arbejde fx med at rense op efter renserier og andet, der kan ødelægge drikkevandet, natur og sundhed. Dét er afgørende, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Region Midtjylland har et årligt budget på ca. 40 mio. kroner til jordforureningsopgaver. Undersøgelser viser, at det vil koste en halv mia. kroner at rense op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund. 250 mio. kroner for hver af de to forureninger.

- Vi har i årevis holdt øje, passet på og hjulpet med undersøgelser og renseforsøg, så der kan renses op på en bæredygtig måde – når pengene er der.  Metoderne til at fjerne forureningen er der, og nu tror jeg fuldt og fast på, at pengene også kommer. Nu handler det bare om, at det ikke må trække i langdrag. Penge skal findes i takt med, at regionerne får undersøgt generationsforureningerne. Men i Region Midtjylland er vi altså klar til at rense de to af forureningerne op, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

4338_kort over høfde 42_sh_1024px_2.jpg