24.06.2020

Regionsrådet har med 2,7 mio. kroner netop udmøntet første del af årets uddannelsespulje. Pengene går især til udviklingsprojekter relateret til de erfaringer, institutioner har gjort sig under corona-nedlukningen.

Kan man lave kvalitetsundervisning på en smartphone og hvordan ser det gode undervisningsmiljø egentlig ud, når den fysiske skole holder lukket? Spørgsmål som disse bliver nu med regional støtte søgt besvaret i en række udviklingsprojekter på midtjyske uddannelsesinstitutioner.

I alt har regionsrådet netop tildelt 2,7 mio. kroner til fem projekter, der har søgt midler under regionens såkaldte åbne uddannelsespulje. På grund af den corona-situationen har der været mulighed for at søge om tilskud til projekter relateret direkte til nedlukningen, og det har der været stor interesse for.

- Coronavirus har udfordret os alle sammen til at arbejde på nye måder, ikke mindst de unge og deres lærere på uddannelsesinstitutionerne. Det har været udfordrende, men der er også gjort erfaringer, som det giver mening at arbejde videre med, og det vil vi som regionsråd selvfølgelig gerne understøtte, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Samarbejde på tværs

De støttede projekter har alle flere finansieringskilder, og har derudover det til fælles, at de arbejder på tværs af kommungrænser og uddannelsesinstitutioner, der er godt repræsenteret som projektpartnere. Der er hovedsageligt kommet ansøgninger fra østjyske institutioner i denne runde.

- Det er fem meget spændende projekter. Selv om jeg tror, det bedste er at mødes fysisk, så har det digitale også fordele, når det bruges rigtigt. Det får vi nu skabt noget viden om, som kommer hele regionen – og hele landet til gode, siger formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Regionsrådets udmønter næste gang midler under den åbne uddannelsespulje til efteråret.

Støttede projekter under den åbne uddannelsespulje:

Veje til det gode undervisningsmiljø på afstand (Aarhus Tech) Viden om "bedste praksis" i forbindelse med fjernundervisning og undervisning under nye vilkår som følge af COVID-19-nedlukningen. Det samlede budget er på 0,5 mio. kroner. Region Midtjylland tildeler 0,375 mio. kroner.

Fra fjernundervisning til udvikling af undervisning med blended learning på erhvervsuddannelserne (Learnmark Horsens) Viden om fjernundervisningens betydning for social inklusion på ungdomsuddannelserne. Bl.a. hvordan erfaringer kan anvendes i kombinationen af fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning. Det samlede budget er 0,249 mio. kroner. Region Midtjylland tildeler 0,189 mio. kroner.

Praktisk digitalt (Tradium)  Skal gennem erfaringer med fuldtids onlineundervisning forbedre digital undervisning og læring på EUD/EUX. Det samlede budget er 0,886 mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland tildeler 0,665 mio. kroner.

Fra nødundervisning til virtuel kvalitetsundervisning på gymnasierne (Aarhus Business School) Skal forbedre virtuel undervisning via erfaringer fra nødundervisning under coronasituationen. Bl.a. med "online-underviser" og "online-leder"-kursus. Det samlede budget er 1,051 mio. kroner. Region Midtjylland tildeler 0,794 mio. kroner.

COVID-19 og smartphonefjernundervisning (FGU-Østjylland) Skal udvikle smartphonevenlig undervisning for elever uden egen computer. Det samlede budget på 0,931 mio. kroner Region Midtjylland tildeler 0,661 mio. kroner.

Oversigt: Her ligger projekterne (klik for stort billede)