29.05.2020

Region og kommuner vil give borgere, der nu modtager behandling med væske og antibiotika på et hospital, mulighed for at modtage behandlingen i nærområdet eller i eget hjem.

Borgere, der har behov for behandling med antibiotika eller væske direkte i blodårerne, såkaldt IV-behandling, kan snart behandles tæt på hjemmet, fx i en sygeplejeklinik, eller i eget hjem fremfor at være indlagt på et hospital.

Det skyldes en aftale, som politikerne i Sundhedskoordinations-udvalget i Region Midtjylland har indgået. Aftalen giver kommunale sygeplejersker mulighed for at stå for IV-behandling udenfor hospitalerne. Regionsrådet og de fleste midtjyske kommuner har tilsluttet sig aftalen. Dermed kan borgere fra 1. juni modtage IV-behandling hjemme eller tæt på hjemmet i fx en plejebolig eller sundhedsklinik.

- Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne kan tilbyde patienter disse behandlinger tæt på eller i hjemmet. Og at vi med aftalen sikrer, at vi tilbyder behandling på samme måde og i samme høje kvalitet i alle egne af regionen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Fælles vision om flere lokale tilbud

 - IV-behandling i nærområdet er godt, fordi tilbuddet understøtter borgernes mulighed for at fastholde et normalt funktionsniveau og en normal hverdag med familie, uddannelse og arbejde, siger Ib Lauritsen (V), næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

- Tilbuddet om IV-behandling i eget hjem udspringer af målene i vores fælles sundhedsaftale. Sammen med kommunerne vil vi sikre et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser, siger Henrik Fjeldgaard (S), formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

- Mange borgere foretrækker at komme hjem fremfor at være indlagt på et hospital, når de kan fortsætte behandlingen udenfor hospitalet. Det ønske er jeg glad for, at vi med aftalen kan opfylde for endnu flere, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers og formand for Kommune-Kontakt-Rådet, KKR Midtjylland.

Fakta

 • Sundhedskoordinationsudvalget består af praktiserende læger samt politikere fra egnens kommuner og Region Midtjylland.
 • Aftalen om IV-behandling i eget hjem eller i nærområdet omfatter borgere over 3 år, som er opstartet i IV-behandling i hospitalsregi. IV-behandling kan være givet under indlæggelse, ambulant eller af et udgående team.
 • Det skal lægefagligt vurderes forsvarligt og hensigtsmæssigt, at behandlingen fortsættes i kommunalt regi.
 • Behandlingen i kommunalt regi kan foregå i eget hjem, plejebolig, ældrebolig eller på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen.
 • Samarbejdsaftalen vedrører kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med antibiotika og væske.
 • Målgruppen er estimeret til 4000 borgere/forløb per år.
 • Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og 19 midtjyske kommuner.
  Formelt indgås aftalen mellem regionen og hver enkelt kommune.
 • Implementering påbegyndes 1. juni. Fra 1. september vil alle kommuner (der tilslutter sig aftalen) og alle hospitaler være i gang med at implementere aftalen. 
 • Regionen betaler 70 %, mens kommunerne betaler 30 % af udgiften til IV-behandling udført i kommunerne som følge af aftalen.

Flere oplysninger

 • Anders Kühnau (S), Regionsrådsformand, kuhnau@rr.rm.dk, tlf. 2360 2768
 • Henrik Fjeldgaard, Regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 2962 8232, henrik.fjeldgaard@rr.rm.dk
 • Ib Lauritsen, Borgmester Ikast-Brande Kommune, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 4030 2234, iblau@ikast-brande.dk
 • Torben Hansen, Borgmester i Randers Kommune og formand for KKR Midtjylland, 4093 1025
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer