27.05.2020 

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at hovedparten af de regionale kulturudviklingsmidler i 2020 målrettes mod udviklingsprojekter, der kan hjælpe kulturlivet tilbage i omdrejninger efter coronakrisen. 

Kulturlivet har været slemt ramt af corona-krisen, der de seneste måneder har betydet aflyste arrangementer, lukkede døre og ingen indtægter for museer, teatre, festivaler, spillesteder og andre kulturinstitutioner. Regionsrådet i Region Midtjylland har derfor besluttet at afsætte størstedelen af regionens kulturbudget for 2020 til akut corona-hjælp. 

Hovedparten af de regionale kulturudviklingsmidler målrettes i 2020 kulturaktører, der er med til at skabe liv og nye aktiviteter på kulturområdet under de nuværende omstændigheder. Puljen består af i alt 9,5 mio. kroner i 2020. 

- Gennem de seneste måneder er det i høj grad digitale kulturoplevelser, der har samlet os og skabt mening i en tid, der har sat fællesskabet på prøve. Det er med til at understrege værdien af et levende og varieret kulturliv. Det har vi heldigvis her i Region Midtjylland, og det vil vi som region naturligvis gøre vores til, at vi også har på den anden side af den aktuelle krise, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S). 

Det Grænsesøgende Kulturkøkken og projektet "Institute of Meals" var blandt sidste års modtagere af de regionale kulturudviklingsmidler, som senest blev uddelt i efteråret 2019. Det Grænsesøgende Kulturkøkken deltog også i Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i juni 2019 med forestillingen "CARNEVALE". Foto: Europæisk Kulturregion/Gorm Branderup, Skæg og Ballade.

Det Grænsesøgende Kulturkøkken og projektet "Institute of Meals" var blandt sidste års modtagere af de regionale kulturudviklingsmidler, som senest blev uddelt i efteråret 2019. Det Grænsesøgende Kulturkøkken deltog også i Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i juni 2019 med forestillingen "CARNEVALE". Foto: Europæisk Kulturregion/Gorm Branderup, Skæg og Ballade.

Kreative løsninger søges 

I løbet af corona-krisen har flere kunstnere og kulturinstitutioner eksperimenteret med kreative måder at skabe kunstoplevelser og kulturformidling på. I april præsenterede Region Midtjylland rapporten "Digital kultur i en coronatid" der samler erfaringer og gode råd fra syv kulturaktører, som var hurtige til at skabe digitale initiativer i corona-krisens første tid. Og der er fortsat behov for innovative løsninger på, hvordan der kan skabes kulturoplevelser og ny udvikling på området – både under de nuværende begrænsninger og i fremtiden. 

- Vi skal stadig holde afstand og ved endnu ikke, hvornår vi igen kan samles i store forsamlinger, så corona-situationen kalder på en gentænkning af de måder, vi er vant til at opleve kunst og kultur på. Samtidig har de første erfaringer vist, at krisen også er med til at skabe udvikling og nye tilgange, og det er netop det, regionens kulturmidler skal understøtte, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling. 

Fakta

  • Den samlede pulje til kulturudvikling er på 10,7 mio. kroner om året.
  • Udover kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af samarbejdet med alle de midtjyske kommuner i Europæisk Kulturregion og den internationale indsats Genvej til Europa. Læs mere på www.kulturregion.dk 
  • Der søges også efter kulturprojekter inden for indsatsområdet "Kultur og landdistrikter". Hertil er der afsat en økonomisk ramme på i alt 750.000 kr.
  • Region Midtjylland har desuden en ny regional kulturpolitik på vej. Den er i øjeblikket under udvikling og præsenteres senere på året.
  • Find rapporten "Digital kultur i en corona-tid på: rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2020/april-20/ny-rapport-corona-krisen-gor-kulturen-digital/

Kriterier for støtte

Ansøgningerne vurderes efter følgende fem kriterier:

  1. Innovation og udvikling
  2. Partnerskaber og netværk
  3. Læring, viden og ”varig” udvikling
  4. Projektets relevans
  5. Projektets organisering og forankring.

Som følge af corona-krisen er det desuden besluttet at nedjustere kravet om egenfinansiering, der de seneste år har været på 50 pct. for ansøgninger til kulturudviklingsmidlerne. I 2020 skal projektansøgninger blot have en egenfinansiering på mindst 25 pct. af det samlede budget.

Der er ansøgningsfrist d. 17. august 2020. Læs mere om puljen og kriterierne på kultur.rm.dk

Region Midtjylland inviterer til dialogmøder om kulturudviklings-midlerne for kulturaktører i Region Midtjylland d. 16. og 18. juni 2020. Møderne afholdes enten digitalt eller fysisk på forskellige steder i regionen.