29.05.2020

Aftalen mellem regeringen og regionerne for næste års budget giver et løft i økonomien på 1,3 mia. kr. på landsplan – heraf 290 mio. kr. til Region Midtjylland.

- Aftalen er en af de bedre i regionernes levetid, men den er stram. Jeg havde forventet mere, fordi udgifterne er rigtigt store. Vi bliver stadig flere ældre med behov for behandling og pleje i sundhedsvæsenet. Og et område som medicinudgifter stiger fortsat, både når det handler om hospitalsmedicin og den medicin, som borgerne køber på apoteket med tilskud. I Region Midtjylland forventer vi at afsætte ekstra 330 mio. kr. alene til medicin, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Selv om økonomiaftalen nu er i hus, er der fortsat usikkerheder om næste års budget. Først til august vil det stå klart, hvor stor den statslige finansiering (det såkaldte bloktilskud) bliver. Bloktilskuddet udregnes på baggrund af demografiske og socioøkonomiske kriterier (fx befolkningens levealder og sundhedstilstand) og kan svinge med mange millioner kr.

- Jeg vil arbejde målrettet for at undgå besparelser i 2021. Herunder vil jeg gerne holde fast i regionsrådets intention fra sidste års budgetforlig om at kunne tilføre AUH de resterende 60 mio. kr., siger Anders Kühnau.

Mens der er skuffelse over rammen til drift, glæder regionsrådsformanden sig over, at regionerne har fået lovning på, at udgifter til COVID-19 bliver dækket.

- Vi kan også se frem til, at vores ramme til anlæg betyder, at vi kan gå videre med den investeringsplan, som regionsrådet har arbejdet med. Her er der tale om nybyggeri, vedligeholdelse og medikoteknik og dermed om at sikre gode rammer og det rigtige udstyr til patienterne, siger Anders Kühnau.

 

Tidsplan – budget 2021

  • august: Forretningsudvalget førstebehandler forslag til budget 2021
  • august: Regionsrådet førstebehandler forslag til budget 2021
  • september: Politiske forhandlinger om budget 2021
  • september: Forretningsudvalget andenbehandler forslag til budget 2021
  • september: Regionsrådet vedtager budget 2021

 

Flere oplysninger