15.05.2020

De vagtbemandede screeningsstationer på Regionshospitalet Herning og Holstebro ophører mandag d. 18. maj, og erstattes af selvscreeningsstationer med håndsprit og standere med information ved alle større indgange, der benyttes af patienter.

Har du ondt i halsen, hoste, muskelsmerter, åndenød, usædvanlig træthed eller feber?

Sådan lyder de velkendte screeningsspørgsmål til patienterne, der møder op på hospitalet om COVID-19. Og det vil de fortsat gøre, når hospitalets skalsikring ophører fra på mandag d. 18. maj.

Dog vil spørgsmålene ikke længere blive stillet af vagter ved indgangene, da patienterne fremover vil skulle screene sig selv for symptomer på COVID-19 på baggrund af den regionale beslutning om, at skalsikringen på regionens hospitaler ophører og erstattes af skiltning.

Hospitalsenheden Vest er allerede godt i gang med at forberede patienterne og deres ledsagere samt pårørende på den nye virkelighed, fortæller sygeplejefaglig direktør Ida Götke:

- I løbet af i dag fredag opstiller vi de nye stande ved alle de større indgange, hvor patienterne ankommer. Her vil vi sørge for, at der er håndsprit og tydelig skiltning med spørgsmål og vigtig information både på dansk og engelsk til patienterne.

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke tilføjer, at forbuddet mod ledsagere og pårørende samt blomster, chokolade og andre gaver på hospitalet fortsat vil gælde:

- Dette sker, så vi fortsat kan undgå smittespredning af COVID-19 og skabe tryg færden på hospitalet. Samtidig vil vi også sørge for, at der tages hensyn til de patienter, der kan have særlige behov for at have en ledsager eller pårørende med.

Fra hospitalets side henstilles der fortsat til, at man som patient i videst muligt omfang først møder ind til 5 – 10 minutter før sin aftalte tid.  Dog skal man ikke møde op til sin aftale på hospitalet, hvis man har hoste, feber eller er forkølet.  Man skal blive hjemme, indtil man er rask og huske at melde afbud ved at kontakte afdelingen, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke, der mener, at de nye forholdsregler ikke kommer til at volde problemer:

- Befolkningen har udvist stor ansvarsfuldhed i deres færden i offentligheden, så vi er overbeviste om, at det ikke bliver et problem at forlade skalsikringen med vagter ved indgangene.

Fakta om genåbningen af hospitalsindgangene

Overgangen til åbne døre starter fredag d. 15. maj

I løbet af fredagen starter overgangsperioden til, at hospitalets indgange holder åbent som før skalsikringen. Det betyder, at skalsikringsstationerne fjernes.

Der vil fortsat være vagter til stede ved de nye selvscreeningstationer om fredagen for at hjælpe med overgangen til den nye fase med selvscreening for patienterne.

Vagter i weekenden frem til mandag

Fra fredag d. 15. maj og frem til mandag d. 18. maj vil der være en overgangsperiode, hvor alle hospitalets indgange vil være åbne samtidig med, at der forsat vil være vagter på visse poster på Regionshospitalet Herning og Holstebro fra fredag og hen over weekenden.

Forbud mod besøg og gaver gælder fortsat

  • For at undgå smittespredning er det fortsat ikke tilladt at give blomster og chokolade eller ledsage patienter og besøge indlagte patienter.
  • Besøgsforbuddet gælder fortsat alle, også ledsagere.
  • Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne, mindreårige børn.
  • Fødende må have en ledsager med til en fødsel. Øvrige besøg er ikke tilladt.
  • Er der tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet, kan der i særlige tilfælde aftales andre undtagelser.

Guides vil hjælpe patienterne ved indgang H  på Regionshospitalet Holstebro

Der vil fortsat være vagter/guides, der vil hjælpe patienterne ved indgang H på Regionshospitalet Holstebro, da der er stor aktivitet og få ventefaciliteter til bl.a. blodprøvetagning og ambulatorier, og sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand og forsamling skal fortsat kunne overholdes.

Flere oplysninger

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689.

Strategi- og planchef Henrik Iversen tlf. 3017 3826.