27.05.2020

Regionsrådet har i dag godkendt et forslag til ny råstofplan, som sendes i høring fra 8. juni 2020. Planen sætter retningen for råstofindvindingen i Region Midtjylland de næste 12 år herunder også, hvor der de kommende år kan graves sand, grus og andre råstoffer. 

Forbruget af råstoffer i Danmark de seneste år svarer til, at hver danske bruger ca. otte tons råstoffer om året. Råstofferne bruges primært, når vi udvider vores byer, anlægger veje og bygger huse. 

Region Midtjyllands råstofplan skitserer blandt andet, hvor der potentielt kan graves, og hvor forsyningen af råstoffer skal komme fra de næste år. I forslaget til Råstofplan 2020 er der syv nye råstofgraveområder og 18 udvidelser af eksisterende graveområder. 

- Råstofferne er jo en forudsætning for vækst og udvikling i vores region, men omvendt er det jo også ressourcer, vi ikke bare kan få igen. Derfor rummer planen både forslag til, hvor råstofferne skal komme fra, og samtidig også en ambition om at, vi som region er med til at arbejde for løsninger, der mindsker forbruget af råstoffer, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Grusgrav_Stjær_1024x620px.jpg

Grusgrav nær Stjær øst for Aarhus - en af de i dag ca. 100 aktive råstofgrave i regionen.  Foto: Leif Pedersen, Region Midtjylland

Færre hektar med råstofgraveområder i ny plan 

Samlet set rummer forslaget til Råstofplan 2020 knap 12.000 hektar med råstofgraveområder i Region Midtjylland. Det er ca. 2.200 hektar færre, hvor der kan udvindes råstoffer i forhold til Råstofplan 2016. 

I forslaget til ny råstofplan er der bl.a. set på, om råstofgraveområderne er de rigtige i forhold til behovet, og om kvaliteten af råstofferne er gode nok til, at der bør være graveområder. Samtidig er mange af de input, som borgere, virksomheder, kommuner og andre interessenter kom med sidste år, blevet indarbejdet i det nye forslag til råstofplan. 

- Nu bliver det spændende at få planen i høring, inden den skal vedtages. Vores overordnede mål er jo, at der kun skal graves det, der er nødvendigt for samfundet. Og så skal det have færrest mulige konsekvenser for mennesker, miljø og klima. Det er også derfor, at vi i vores arbejde vil forsøge at gøre endnu mere for, at tidligere råstofgrave kan skabe mere værdi for samfundet fx som naturskønne områder med høj biodiversitet, som vi allerede ser nogle steder, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V). 

Høring og dialog med borger 

Forslaget til Råstofplan 2020 kommer i høring fra mandag den 8. juni til tirsdag den 1. september 2020. I den periode er det muligt at afgive høringssvar via Råstofplan 2020's hjemmeside: råstofplan2020.rm.dk. 

De planlagte fysiske borgermøder bliver som udgangspunkt virtuelle på grund af COVID-19. I alt vil der være fire møder, hvor alle interesserede kan få en introduktion til råstofplanen og stille spørgsmål direkte til politikere og fagfolk. Møderne kan tilgås via internettet. 

Det første møde er mandag den 15. juni og herefter følger tre møder, der har fokus på hver sin geografiske del af Region Midtjylland. Det er den 16. juni, 17. juni og 25. juni. Alle møder er fra kl. 16.30-18.00. Det overvejes, om der også kan holdes enkelte fysiske borgermøder i høringsperioden. 

Læs mere om de virtuelle borgermøder på hjemmesiden.