12.05.2020

Region Midtjylland lancerer forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om immunitet efter smitte med Covid-19 samt fastslå, om nogle medarbejdergrupper i regionen har været mere udsatte for smitte end andre.

Personale på hospitaler i Region Midtjylland inviteres i den kommende tid til at deltage i et stort forskningsprojekt, der skal skabe viden om, hvordan og hvor længe coronavirus smitter – herunder viden om opbygning af immunitet hos personer, der er smittet uden symptomer. Samtidigt undersøger projektet forskelle i smittespredningen blandt regionens medarbejdere i forhold til arbejdssted og geografi. Det sker bl.a. ved at koble en screening for antistoffer af medarbejdere med en igangværende spørgeskemaundersøgelse, hvor 25.000 regionsansatte er blevet spurgt til symptomer på Covid-19.

- Alle fem regioner arbejder sammen om at øge vores viden om sygdommens smittemønster og dermed vores parathed i tilfælde af en anden bølge af Covid-19. I Region Midtjylland har vi så valgt at tilføje et ekstra spor til forskningen, der blandt andet kan sige noget om sammenhængen mellem områder med mange smittede og styrken af symptomer hos de smittede, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

De øvrige regioner inviteres til at deltage i forskningsprojektet.

Medarbejdere testes i maj

Til screeningen af medarbejdere anvendes antistof-tests fra den kinesiske producent Livzon, og der vil i forskningsprojektet blive taget højde for den usikkerhed, der knytter sig til disse tests, ligesom projektet ventes at skabe ny viden om mulighederne for at teste præcist for coronavirus antistoffer.

- Vi undersøger medarbejderen, virus og immuniteten for at lære sygdommen bedre at kende. Antistofsvaret kan ikke bruges af den enkelte medarbejder som andet end en indikation, men samlet kan resultatet gøre os klogere på, om grupper af personale er i større risiko for smitte. Samlet set forventer vi, at projektet vil give et betydeligt bidrag til både forberedelse af evt. nye bølger af Covid-19 og i det hele taget vores viden og dermed behandlings- og forebyggelsesmuligheder i forhold til større epidemier, siger ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard.

De første screeninger af medarbejdere ventes at kunne foretages i løbet af de kommende to uger. Det vil afklares om målgruppen for test kan udvides til at omfatte personale i praksissektoren. Det er endnu ikke afgjort præcist hvordan screeningen af personale i Region Midtjylland rent praktisk kommer til at foregå.