15.05.2020

Region Midtjylland skruer op for aktiviteten på hospitalerne og forventer at benytte privathospitaler og praktiserende speciallæger i samme omfang som før Covid-19 nedlukningen

Hospitalerne i Region Midtjylland er i gang med at skrue op for mange af de undersøgelser og behandlinger, der siden marts er udskudt på grund af COVID-19. Regionen venter at trække på privathospitalernes og praktiserende speciallægers hjælp i samme omfang som normalt.

Alle patienter, der er henvist til behandling før og under COVID-nedlukningen, vil blive lægefagligt vurderet. De mest syge og mest behandlingskrævende patienter vil blive tilbudt en tid først.

Hvis regionens egne hospitaler ikke har mulighed for at tilbyde undersøgelse eller behandling til alle disse indenfor en lægefaglig forsvarlig ventetid, vil patienten i stedet blive tilbudt behandling på privathospital på regionens regning.

- Det er godt for patienterne at vi nu kan åbne op for mange af de behandlinger, vi har måtte udskyde for at sikre kapacitet nok til COVID-19-patienter. Vi forudser at få brug for privathospitalernes hjælp, for at kunne give et behandlingstilbud til alle de mest syge og mest behandslingskrævende. Den hjælpe er vi glade for at kunne trække på, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

Patienterne vil som normalt blive indkaldt til behandling via e-boks (eller brev, hvis de er fritaget for digital post).

Pateinter, der får tilbud om at komme på privathospital, får et brev om det.

Alle patienter med en udskudt tid hører fra regionen senest 1. juli. De normale patientrettigheder er fortsat suspenderede.

Fakta

  • Hospitalerne skruer op for mange af de undersøgelser og behandlinger, der siden marts er udskudt på grund af COVID-19.
  • Regionen venter at trække på privathospitalernes og praktiserende speciallægers hjælp i samme omfang som normalt.
  • Alle patienter med en udskudt tid vil senest 1. juli høre fra
  • De normale patientrettigheder er fortsat suspenderede.
  • Patienter vil som normalt blive indkaldt til behandling via e-boks (eller brev, hvis de er fritaget for digital post). Nogle får tid på regionens hospitaler, mens andre vil blive henvist til behandling på et privathospital på regionens regning.

Flere oplysninger