20.03.2020

Den 5. marts blev en ekstern analyse offentliggjort og på den baggrund meldte Aarhus Universitetshospitals (AUH's) hospitalsledelse ud, at man den 20. marts ville komme med en udmelding om, hvordan den fremtidige organisering af operationsområdet på AUH skulle se ud.

Men grundet den ekstraordinære situation med COVID-19, har det ikke været muligt at igangsætte den brede og involverende proces om forskellige, konkrete organisationsmodeller for operationsområdet, der samlet set skulle danne grundlaget for, at hospitalsledelsen skulle træffe en endelig beslutning herom.

Når hospitalsledelsen skønner, at den involverende proces om forskellige konkrete organisationsmodeller på operationsområdet kan gå i gang, vil dette ske. Dette afhænger alene af COVID-19 situationen.

Målet om 1000 ugentlige operationer er nået

Udover ovennævnte status på proces om organisering af operationsområdet, ønsker AUH også at give en status på, hvordan det ser ud med at øge antallet af operationer pr. uge.

Lige inden COVID-19 satte ind med udsættelser af planlagte operationer, nåede Aarhus Universitetshospital (AUH) at runde de 1000 ugentlige operationer. Nærmere bestemt 1014 operationer i uge 10.

Målet om de 1000 ugentlige operationer på AUH, var et krav, som regionsrådet havde opstillet som et fælles pejlemærke for AUH's operationsaktivitet som en del af Region Midtjyllands budgetforlig for 2020.

Et mål, der afspejler niveauet for antal operationer pr. uge, fra før AUH begyndte samling af fire hospitaler til ét under fælles tag i Skejby.

Kæmpe ros til ledelse og medarbejdere

AUH har nu opfyldt regionsrådets krav før tid, idet deadline var medio 2020.

- Selv med begyndende forberedelser til COVID-19 i uge 10, har vores ledere og medarbejdere på operationsområdet formået at sikre fremdrift, så vi rundede de 1000 ugentlige operationer i uge 10. Det er simpelt hen så flot og imponerende. Resultatet afspejler, at vi på AUH er virkelig dygtige til at skabe resultater gennem samarbejde på tværs af vores store organisation, fortæller lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Flere oplysninger

  • Lægefaglig direktør Claus Thomsen, tlf. 2913 5849