28.03.2020

Region Midtjylland tester nu 1.000 personer dagligt for COVID-19. Test bliver tilgængelig for både flere patienter og sundhedspersonale i region, kommuner, praksissektor og for særligt udsatte på socialområdet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Region Midtjylland har nu kapacitet til at teste 1.000 personer for COVID-19 hver dag. Dermed åbnes der for, at kritisk personale på bl.a. hospitaler i ældrepleje og i almen praksis med mistanke om smitte kan testes, ligesom der åbnes for test af langt flere patienter. Regionen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til prioritering.

- I løbet af de seneste døgn og timer har vi speedet kapaciteten op, så vi nu følger den nye teststrategi fra Sundhedsstyrelsen med 1.000 tests om dagen i Midtjylland. Det betyder både, at vi skaber mere tryghed for det sundhedspersonale, der står i forreste linje i kampen mod coronavirus, og at kampen overordnet bliver mere effektiv, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S), der understreger, at der fortsat er stort fokus på at få kapaciteten endnu højere op.

Patienter forud for personale

Der vil stadig være behov for prioritering af test. Her følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor patienter går forud for personale. Det er dog vurderingen, at der højst vil være ventetid på en ekstra dag for sundhedspersonale.

- Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, også i forhold til den prioritering, der desværre er nødvendig. Men vi tester så mange som muligt samtidigt med, at vi hele tiden arbejder for at øge kapaciteten, siger Anders Kühnau.

Hospitaler støtter hinanden

Den nye tilgang til test for COVID-19 trådte i kraft lørdag. I løbet af weekenden vil det primært være Aarhus Universitetshospital, der foretager tests. Dermed dækker AUH ind for regionshospitalerne, der alle får den nødvendige testkapacitet på plads i løbet af weekenden.

Test af sundhedspersonale vil foregå ved, at medarbejder og leder udfylder Sundhedsstyrelsens blanket og sender den til nærliggende akuthospital. Hospitalet sørger for at give besked om, hvornår og hvordan testen kan blive foretaget. Medarbejderen vil få besked om testresultatet via sundhed.dk.

Læs mere: Test af kritisk personale – sådan kan du blive du testet

Test af patienter sker fortsat efter henvisning fra egen læge. Dog i højere grad end hidtil. Præhospitalet i Region Midtjylland udvider i den forbindelse COVID-19 bil ordningen, så der kan køres ud med test til flere sårbare borgere fx på plejehjem, bosteder m.v.

Fakta

 • Fra lørdag 28.03.2020 tester Region Midtjylland 1.000 personer om dagen for COVID-19.
 • Det betyder, at kritisk sundhedspersonale nu kan testes, samt at langt flere patienter med mistanke om COVID-19 nu bliver testet.
 • Testen foretages fra mandag på alle regionens hospitaler.
 • Der kan blive behov for at prioritere i forhold til, hvem der testes. Her anvendes Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der prioriterer patienter før sundhedspersonale.

Prioritering sker som følger:

 1. Patienter der indlægges, eller allerede er indlagt på hospital.
 2. Udbrudshåndtering på plejecentre, bosteder, institutioner mv.
 3. Særligt sårbare individer, herunder ældre, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion, andre underliggende sygdomme, socialt udsatte m.v.
 4. Medarbejdere i kritiske funktioner

Hvad er "kritisk funktion"

 • Grundlæggende er det sådan at man skal have symptomer på COVID-19 for at kunne få en test. Det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte.
 • Sundhedsstyrelsen har opsat kriterier for, hvornår der kan finde test sted af medarbejdere med milde symptomer på covid-19.
 • Der skal udarbejdes en arbejdsgivererklæring som anvendes, hvor medarbejdere i kritiske funktioner har milde symptomer på COVID-19, og hvor medarbejder og arbejdsgiver finder det nødvendigt med en hurtig raskmelding begrundet i medarbejderens funktion og det aktuelle behov for bemanding.
 • Se Sundhedsstyrelsens retningslinje her.