18.03.20

OBS Forældet info - tjek opdateret info om besøg her

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at ledsage patienter og besøge indlagte patienter.

Besøgsforbuddet gælder alle - også ledsagere.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Barslende må have en ledsager med til en fødsel. Øvrige barselsbesøg er ikke tilladt.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet, kan der i særlige tilfælde aftales andre undtagelser.

Læs mere om det landsdækkende besøgsforbud på Danske Regioners hjemmeside