19.03.2020

For at begrænse smittespredning med ny coronavirus (COVID-19) har Aarhus Universitetshospital sat guider ved alle de store indgange. Samtidig vil hospitalets hovedindgange blive aflåst efter kl. 18.

Aarhus Universitetshospital laver nu nye tiltag for at forhindre, at smitte med ny coronavirus (COVID-19) spreder sig inde på hospitalet. Derfor står der guider i gule veste ved alle de store indgange.

- Guiderne vil henvende til de patienter og evt. pårørende, der kommer til indgangene. De vil hjælpe dem med at finde vej og minde dem om, at det er vigtigt at spritte hænderne af, inden man går ind på hospitalet, siger Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital.

Guiderne i de gule veste vil stå ved indgang B1, C, D3, F, G mellem kl. 7 og 18 alle dage. Udenfor dette tidsrum vil disse indgange være aflåst.

- Det vil stadig være muligt at komme ind på hospitalet, hvis man har et ærinde. Man skal så ringe på en videotelefon ved indgangen, som går til vores telefonomstilling.

Desuden vil der ved indgang J og J3 (Akutmodtagelsen/Skadestuen) være døgnbemanding som vanligt.

Normalt står der Røde Kors-frivillige ved hovedindgangene på Aarhus Universitetshospital og hjælper patienter og pårørende på vej. Men Røde Kors har valgt at hjemsende de frivillige, og de nye guider i de gule veste har en baggrund som bl.a. portører, serviceassistenter, administrative medarbejdere og medarbejdere fra telefonomstillingen.

Ellen Mortensen er en af de nye guider i gule veste, som står ved hovedindgangene på Aarhus Universitetshospital. Hun arbejder normalt som serviceassistent i Arbejdsmedicin, men hendes afdeling er lukket ned, så derfor tager hun nu vagter som guide.
(foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital)

Besøg og gaver begrænses mest muligt

I går 18. marts indførte Danske Regioner et forbud mod besøg på alle danske hospitaler. Det betyder, at det nu ikke er tilladt for pårørende at ledsage eller besøge familie og venner på Aarhus Universitetshospital.

Forbuddet omfatter dog ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation eller forældres besøg hos egne mindreårige børn.

Aarhus Universitetshospital modtager heller ikke længere blomster, chokolade etc., som skal bringes ud til patienterne.

- Normalt hjælper vi gerne med udbringning af f.eks. blomster, som bliver afleveret i vores omstilling. Men i den nuværende situation bliver vi nødt til at beskytte vores patienter og personale mod at blive smittet med coronavirus, siger Poul Blaabjerg.

Yderligere oplysninger

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, Aarhus Universitetshospital, mobil 51 31 35 06, mail: poul.blaabjerg@rm.dk