25.03.2020 

De nye ansøgertal til gymnasierne har fået politikerne til at revurdere den tidligere beslutning om kapacitet på gymnasierne i Aarhus-området. Et flertal i regionsrådet indstiller nu, at et STX-tilbud i Aarhus midtby lukker, og tre andre gymnasier får mulighed for at optage flere elever. 

Kun 16 elever har søgt ind på Aarhus Gymnasiums tilbud i midtbyen (Dollerupvej). Sidste år søgte 11 ind, og der kom ikke nogen STX-klasse op at stå. Derfor skal den STX-linje nedlægges, så skolens kapacitet på tre klasser kan fordeles til andre gymnasier – Marselisborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole i det kommende skoleår. 

Det har et flertal i regionsrådet i dag på videomøde besluttet at indstille til undervisningsministeren. 

- Når så få elever ønsker at gå på STX-linjen på Aarhus Gymnasium i midtbyen, og skolen ikke de seneste to år har kunnet skabe et bæredygtigt STX-tilbud, så må vi genoverveje vores beslutninger. De unges ønsker til STX fortæller os, at andre skoler i Aarhus og omegn har brug for de tre klasser. Det vil også betyde, at færre elever skal flyttes fra de gymnasier, de har prioriteret, for at vi kan få en bredere elevsammensætning generelt på Aarhus-gymnasierne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og fortsætter: 

- Aarhus har ikke brug for et STX-tilbud i midtbyen, som de unge ikke vil gå på, for der er tilbud nok i midtbyen. Og bliver det ikke lukket, vil det gøre det endnu sværere at opretholde gymnasierne i Tilst og Viby, hvor Aarhus geografisk og demografisk har brug for gymnasier.

Ændring af beslutning fra januar 

Et flertal i regionsrådet vedtog i januar, at flere gymnasier i Aarhus-området samt gymnasierne i Favrskov og Skanderborg skulle optage færre elever i 2020. Færre STX-elever på nogle gymnasier og nye fordelingsregler skulle være med til at sikre, at alle gymnasier i højere grad afspejler befolkningens sammensætning generelt, og at der ikke sker polarisering mellem gymnasierne i forhold til elevsammensætningen. 

- I januar blev Marselisborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole reduceret med to klasser i forhold til den kapacitet, de ønskede. Dengang kendte vi jo ikke de unges ønsker, som vi gør nu. Det her forslag vil give en balance, der både tager hensyn til de unges ønsker og vores ambitioner om, at vi får nogle fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsestilbud med en bred elevsammensætning, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V). 

Regionsrådsformand Anders Kühnau vil nu henvende sig til ministeren med den nye indstilling til kapacitetsændring, som i dag blev besluttet på baggrund af de nye ansøgertal. 

Partierne SF og Enhedslisten stemte imod, da de mener, at flertallets beslutning ikke giver de bedst mulige forudsætninger for at opnå en bedre elevfordeling i Aarhus-området og kan true muligheden for at bevare et gymnasielt tilbud i Tilst. De havde i stedet foretrukket, at den ekstra klasse til Aarhus Katedralskole i stedet skulle flyttes til Aarhus Gymnasium i Tilst. 

Nye uddannelsestal for STX og HF 

Lidt flere end 6.000 unge i Region Midtjylland har i 2020 søgt ind på det almene gymnasium (STX). Det er en lille stigning siden 2019, der dengang havde det laveste STX-ansøgertal siden 2007. HF oplever i år en noget større stigning i antal ansøgere. Det viser den nye regionale opgørelse over ansøgertal til det almene gymnasium og HF.

  • STX: 6.005 (5.985 i 2019)
  • HF: 1.860 (1.528 i 2019)

Hent 2020-oversigt over STX- og HF-ansøgere i Region Midtjylland - opdateret 25. marts 2020. (pdf)
Link til hjemmesiden om elevfordeling.