19.03.2020

Alle politiske møder i Region Midtjylland vil indtil videre blive gennemført som videomøder. Samtidigt er det besluttet, kun at gennemføre møder i det omfang der er politiske beslutninger, som ikke kan udskydes.

Baggrunden er den aktuelle nedlukning af Danmark og ønske om at mindske risikoen for smittespredning af Coronavirus mest muligt.

Der holdes videomøde i Udvalg for regional udvikling på mandag den 23. marts

Der holdes videomøde i Forretningsudvalget tirsdag den 24. marts (rykket fra oprindelig den 25. marts)

Det berammede regionsrådsmøde onsdag den 25. marts afholdes som videomøde, såfremt det bliver nødvendigt at gennemføre mødet.

Der udsendes dagsordner og referater som vanligt.