16.03.2020

Regionshospitalet Horsens har ifm. COVID-19 etableret isolationsafsnit og forberedt ekstra intensivpladser, som kan åbne i takt med behovet. Fra tirsdag den 17. marts er ikke livstruende og førlighedstruende aktivitet på hospitalet aflyst i stort omfang.

Sundhedsmyndighederne ændrede 13. marts strategi fra at inddæmme til at afbøde konsekvenserne af COVID-19.

Dermed fik Regionshospitalet Horsens ansvaret for at udrede og behandle patienter med COVID-19 fra eget optageområde, dvs. Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner.

Udskyder aktivitet fra tirsdag

Hospitalet vil fra tirsdag den 17. marts, hvor det lovgivningsmæssige grundlag træder i kraft, udskyde alle undersøgelser, behandlinger, operationer og kontroller for patienter med sygdomme:

  • Hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande (herunder kræft), eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed
  • Hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen.

Aktiviteten udskydes for at mindske smitterisikoen mellem patienter og for at frigøre personale til at udrede og behandle patienter med COVID-19 samt oplære flere ansatte i opgaven.

Berørte patienter vil blive kontaktet direkte

Alle patienter, som får udskudt deres aftale, vil blive kontaktet direkte af hospitalet via et brev i e-boks. Patienter uden e-boks vil modtage et fysisk brev, der suppleres af en telefonopringning, hvis aftalen ligger inden for de næstkommende dage.

Patienter behøver altså ikke selv kontakte hospitalet, men opfordres til at holde øje med deres e-boks og post i den kommende tid.

Patienter, som får udskudt deres aftale på hospitalet, vil automatisk blive tilbudt en ny tid på et senere tidspunkt.

Isolationsafsnit etableret – skadestue flyttet

Akutafdelingen har etableret et isolationsafsnit til patienter med mistanke om COVID-19. Isolationsafsnittet er indrettet, så patienter ikke kan smitte hinanden. Alle patienter henvist til Akutafdelingen vil blive fordelt allerede på ambulancerampen, så patienter med mistanke om COVID-19 modtages via slusen, mens andre patienter ledes ind igennem traumemodtagelsen.

Patienter til Lægevagten skal ikke længere ind i Akutafdelingen men via Indgang A/hovedindgangen. Der vil være skiltning til Lægevagten i hospitalets forhal.

Patienter til Skadestuen skal ligeledes ikke længere ind i Akutafdelingen men via Indgang A/hovedindgangen. Der vil i forhallen være skiltning til Skadestuen, som er flyttet fra Akutafdelingen og ned i Ortopædkirurgisk Klinik.

Alle ændringer er gennemført for at skabe smittesikre veje.

Indgange lukkes i løbet af mandag

I løbet af mandag den 16. marts lukkes indgangene til hospitalet, så det kun vil være Indgang A/hovedindgangen, som vil være åben for patienter og pårørende.

Dog vil Akutafdelingen fortsat være åben for patienter henvist specifikt hertil, ligesom Indgangen til Kvindesygdomme og Fødsler (Indgang D) vil være åben for fødende.

Regionshospitalet Horsens opfordrer alle pårørende til indlagte patienter om at begrænse deres besøg på hospitalet mest muligt med henblik på at mindske smitterisikoen. Der vil i forhallen være personale, som hjælper med vejvisning og afspritning af hænder.

Det er fortsat vigtigt, at syge patienter med luftvejssymptomer ringer til enten egen læge eller Lægevagten, før de møder op på hospitalet.

Plan for de næste faser

Hospitalet har også lagt en konkret plan for, hvordan COVID-19 indsatsen kan udbygges både hvad angår sengepladser, ekstra respiratorer og mandskab:

  • Såfremt Akutafdelingen får brug for mere plads til udredning af patienter for mistanke om COVID-19, så tages de tidligere intensiv/opvågningsstuer i brug.
  • Såfremt mange patienter med COVID-19 har brug for indlæggelse (men ikke er så syge, at de behøver intensiv behandling), så tages Medicinsk Sengeafsnit 1 i brug.
  • Såfremt der kommer kritisk syge patienter med COVID-19 tages hospitalets intensiv-stuer trinvist i brug. Herefter bruges opvågningsstuerne, mens Dagkirurgien gøres til et midlertidigt opvågningsområde.

Hospitalets afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv har opgaven med at oplære personale, der normalt ikke varetager respirator-behandling.

 

Fakta om COVID-19 indsatsen på RHH

 

  • Regionshospitalet Horsens' indsats ifm. COVID-19 håndteres af en krisestab, som er hospitalets krisestab (jf. beredskabsplanen) med en mindre udvidelse. Gruppen mødes dagligt.
  • Der er skabt fælles overblik og styring i forhold til værnemidler, herunder masker, dragter mv., som personalet skal bruge i kontakt med patienter med mistanke om COVID-19.
  • Regionshospitalet Horsens kan være begrænset af GDPR-lovgivningen i forhold til at oplyse om antallet af indlagte smittede patienter.

Flere oplysninger

 

  • Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør, tlf. 2286 0649
  • Mette Vestergaard Rasmussen, kommunikationschef, tlf. 2381 8614