Det tidligere varslede forslag om at lukke Højskolebakkens afdeling i Skals blev behandlet i regionrådet onsdag 25. marts 2020. Forslaget er nu blevet vedtaget. Lukningen sker d. 1. juli 2020.

Beslutningen er taget efter en høringsperiode og med baggrund i en vurdering af, at det ikke vil være muligt at komme i mål med de krævede forbedringer efter Socialtilsyn Midts voldsomme kritik.

Det handler blandt andet om, at de fysiske rammer er for dårlige, og at det har medført et pres på arbejdsmiljøet med et højt sygefravær som følge.

Der starter nu en proces med nedlukning af afdelingen.