24.03.2020

Region Midtjylland kan lempe midlertidigt stop og hver dag teste ca. 150 sundhedsansatte.

Der blev den 20. marts 2020 i Region Midtjylland indført et midlertidigt stop af al testning af ansatte for Covid-19 af hensyn til at friholde kapacitet til patienter.

- Der har nu vist sig at være en mindre restkapacitet, som gør det muligt at teste ca. 150 personer dagligt. Det sker ved at fylde op med medarbejder-prøver, hver gang der køres en test. For at undgå at restkapaciteten går til spilde kan Region Midtjylland gennemføre et mindre antal tests, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Derfor får hospitaler, psykiatri- og socialområdet samt almen praksis nu mulighed for at kunne få testet en mindre gruppe medarbejdere for Covid-19 – på trods af den aktuelle situation med mangel på testkapacitet.

Kritiske funktioner

Prøverne bliver reserveret personale med kritiske funktioner i sundhedsvæsenet og vil blive foretaget på de fem akuthospitaler i Region Midtjylland.

- Vi går naturligvis efter snarest muligt at kunne leve op til regering-ens strategi om at teste sundhedspersonale med lette symptomer. Men med en kapacitet på ca. 150 daglige prøver er det nødvendigt at prioritere prøver til de medarbejdere, som er mest kritiske i forhold til sundhedsvæsenet, siger Ole Thomsen.

På hospitalerne gælder det fx personale på intensivafdelinger og kræftafdelinger. For hospitalsansatte er det hospitalsledelsen, som prioriterer hvilke medarbejdere der kan testes - på baggrund af henvendelser fra afdelingsledelserne.

I almen praksis kan kritiske funktioner fx være, hvis store områder eller øsamfund risikerer væsentlig forringet lægebetjening. Læger i almen praksis skal gå via deres praksiskoordinator med ønske om test.

- Sammen med Lægemiddelstyrelsen, de andre regioner og vores indkøbsafdeling arbejder vi hårdt på at skaffe mere testudstyr. Der er lovning på mere udstyr, så jeg håber, at der er tale om en midlertidig mangelsituation og at Region Midtjylland inden længe igen kan teste mere personale, som regeringens nye teststrategi lægger op til, siger Ole Thomsen. 

Han understreger, at selv med en ny og mere offensiv teststrategi fra regeringen er det ikke målet at tilbyde test til alle borgere. Med den nye strategi er det heller ikke målet at teste symptomfrie ansatte i sundhedsvæsenet.

Flere oplysninger

  • Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland,
    tlf. 2146 9807